هاشمی رفسنجانی: قدرت نظامی ایران در مقابل غرب چیزی نیست/ می توانند کل دنیا را ذوب کنند

هاشمی-رفسنجانیدر طول تاریخ، «استراتژی ایرانی» با مختصات و سبک خاص خود بارها به منصه ظهور رسیده و توانسته در بزنگاه های تاریخی موجبات نجات کشور را فراهم آورد. استراتژی ایرانی مبتنی بر دو فاکتور تشخیص درست قدرت حریف و فرصت سازی است. هنگامی که ایرانیان در دربار مغول یا دیگر سلطه گران بیگانه نفوذ کرده و تا درجه وزارت اعظم ارتقاء می یافتند، همین استراتزی بازتاب می یافت. آنان واقع بینانه به این تشخیص می رسیدند که امکان رو در رویی نظامی با دشمنان متجاوز وجود ندارد. بنابراین، بهترین گزینه خلع سلاح دشمن از طریق بی اثر ساختن قدرت رزمی و ویرانگر آنهاست. بدین طریق جامعه فرصت می یافت بازسازی شده و ظرفیت لازم برای جنگ های آینده را به دست آورد.

حتی در آثار ادبی ما استراتژی ایرانی قابل مشاهده است. حکیم ابوالقاسم فردوستی در اثر جاودانه اش همواره به تعریف و توصیف صفات و قدرت برجسته دشمنان ایرانزمین می پرداخت و پهلوانان ایرانی با توجه به همین شناخت بود که در نهایت بر حریف چیره شده و کیان کشور را حفظ می کردند. در داستان مشهور رستم و سهراب نیز، رستم با فریب سهراب فرصت احیاء قدرت خویش و آماده شدن برای جنگ سرنوشت ساز را به دست می آورد.

به هر ترتیب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سه شنبه در سی ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور می گوید: اقتدار سیاسی و نظامی ایران در مقابل ۶ قدرت جهانی چیزی نبود زیرا آنها در زمینه نظامی می توانند کل دنیا را ذوب کنند؛ اما این اقتدار علمی ما بود که توانست در جهان کارساز شود.

اذعان به برتری مسلم نظامی غرب بر ایران نمایشی از واقع بینی استراتژی ایرانی است که بهترین نمایش آن را می توان در جریان مذاکرات اتمی بازشناخت. استراتژی ایرانی بسیار هوشمندانه به این تشخیص رسید که ماندن در ذیل بند هفت سازمان ملل به معنای رودررویی اجتناب ناپذیر است. بنابراین، به جای تقابل، میز مذاکرات انتخاب شد و با بی اثر ساختن توان نظامی غرب، ایرانیان فرصت یافتند پای میز مذاکرات هوش دیپلماسی ایرانی را به نمایش گذارند.

اکنون، واقع گرایی هاشمی و اذعان به قدرت ذوب کننده آمریکا و متحدانش به معنای تسلیم نیست، بلکه نمایشگر فرصتی است که کشور به دست آورده تا با ابزارهایی کارآمدی که در اختیار دارد، معادلات جهانی و منطقه ای را باز تعریف کند. البته در سایه این حرکت هوشمندانه قدرت نظامی ایران در حوزه سلاح های مشروع در حال رشد روزافزون است. آقای روحانی در جلسه پرس و پاسخ تلویزیونی اعلام کرد، ظرفیت های نظامی کشور طی دو سال گذشته به اندازه هشتاد درصد ده سال گذشته رشد داشته است.

نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه اعتماد به استراتژی ایرانی ظرفیت های خویش را باز می یابد و صفحه جدیدی به روی کشور باز شده تا به یک نقش افرین موثر در شطرنج جهانی تبدیل شود.