مبعث: یادمان الهی!

Sun-Wallpaper-106مبعث گرانبهاترین یادمان حضور است. مبعث پیام خداست برای آدم‌ها: من هستم، صدایم کنید تا بشنوم شما را و اجابت کنم!

مبعث به ما یادآوری می‌کند خدایی هست که از رگ گردن به ما نزدیکتر است و او نیک می‌داند صلاحمان چیست و بهترین طریقتمان کدام است. مبعث یعنی بندگان می توانند به حرمت تقرب نائل شوند و چنانچه سینه ای صادق داشته باشند، آن سینه بی گمان محل حضور خواهد شد.

اسلام با مبعث و با شهادتین آغاز می شود و به بلندترین و باشکوه ترین مراتب بندگی که همان جایگاه مومنین است می انجامد. مبعث الفبای آغاز راه است. یادمانی که اگر درک شود، ما را از هیچ به اشرفیت مخلوقات می‌رساند.

فرارسیدن مبعث رسول اکرم (ص) نقطه‌ای باشد برای شروع دوباره دیدن و طریقت را باز شناختن. مبعثتان مبارک!