فرهنگ «عشق و حال» ما را با خود می برد!

عشق-و-حالسرخورده ایم از زندگی و گم می شویم در برهوت بی عملی. برای کدام فراز، کدام هدف متعالی باید جنگید؟ جوان رها شده امروز یک واژه را بیش از هر چیزی بازگو می کند و آیین او شده همین. واژه ای سیاه و آکنده از بی انضباطی و عدم تعلق خاطر به ارزش هایی بنیادینی که انسانیت ما را می سازند. جوان امروز نگاهش میان یاس و تهیگی و این واژه می چرخد. برای او کلید راهنمای زندگی شده تک واژه ای ناگوار، واژه ای از سر بی هویتی، واژه ای به نام «عشق و حال» شده است. برای او زندگی یعنی تن زدن به آب لذات آنی و پس از هر فرو شدی دوباره به کناری رفتن، دمی در افسردگی زندگی سوزاندن و دوباره از سرناچاری در «عشق و حال» توهم را به آغوش کشیدن.

برای جوانی که مسیرهای طبیعی شادکامی بسته شده و هر جا سر می گذارد، جوانی اش مورد تردید و نگاه تحقیرآمیز قرار می گیرد، برای جوانی که جوان بودنش گناه شمرده می شود، غرایز عصیانگر جوانی راه را در مسیری متفاوت و مصیبت بار باز می کنند. در عصر ارتباطات گسترده، در دوران ابررسانه ها و فضاهای ارتباطی غیرقابل توقف، جوانی هنگامی که راه به برکه های سلامت نیابد، سر از غرقابه های مجاز «عشق و حال» در می آورد و اعتیاد به بازی های رایانه ای، مواد افیونی و گرایش به بی بند و باری رشد می کند.

دمی، آیا فقط دمی، سر از آخور خود مهتر بینی در می آوریم و اشکال را نه در جوان که در خود می جوییم؟ اشتباه همین است، معلول را عامل شمردن و خود را از مسئولیت فاجعه مبرا دیدن و معصوم پنداشتن. مطلب زیر اشاره ای دارد به فاجعه ای که هر روز تصویر جدیدی از آن رونمایی می شود:

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری از عرضه تنباکوی شیشه ای مخصوص قلیان خبر داد و گفت: این ماده مخدر در برخی از مراکز عرضه تنباکو و قلیان به فروش می رود.

خبرگزاری مهر: یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری از عرضه تنباکوی شیشه ای مخصوص قلیان خبر داد و گفت: این ماده مخدر در برخی از مراکز عرضه تنباکو و قلیان به فروش می رود.

دکتر مجید ابهری افزود: با توجه به گسترش مبارزه بر علیه مافیای مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، نهادهای انتظامی و امنیتی ؛ مافیای مواد مخدر با تغییر تاکتیک به تخریب جوانان کشور ادامه می دهد بطوریکه هر روز با نام و شکلی جدید ماده ای را به بازار عرضه می کند تا از این رهگذر جوانان را فریب داده و هدفهای خود را اجرایی کند.

وی گفت: در همین راستا تنباکوی مخصوص قلیان آلوده به شیشه به صورت مایع به بازار آمده که در قوطی های تنباکوهای وارداتی در دو اندازه بزرگ و کوچک به فروش می رسد بعضی از افراد آن را به طور شریکی خریداری می کنند و به سادگی با قلیان آن را استعمال می کنند.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: این ماده مخدر در برخی از مراکز عرضه تنباکو و وسایل قلیان کشی به فروش می رسد که بیشتر در ناصر خسرو، میدان انقلاب و فرحزاد و درکه توسط دست فروشان به طور مخفیانه عرضه می شود.

به گفته ابهری، تنباکوی شیشه ای بیشتر از کشور عراق و به طور قاچاق و در قالب تنباکوهای ویژه قلیان های دو سیب و…، وارد ایران می شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت استعمال قلیان در مراکز عمومی و مقابله با فروش تنباکوهای وارداتی می تواند حرکت مافیای مواد مخدر را کند کرده و بیان زیانهای این ماده که ۱۰۰ برابر بیشتر از شیشه است می تواند خانواده ها را هشیار کرده و جوانان را با خطر اعتیاد و مرگ آشنا کند.

این استاد دانشگاه گفت: علاوه بر وجود شیشه در این نوع تنباکوها قارچ های گیاهی ناشی از اسانسها و تخمیر تنباکو بر اثر مرور زمان منجر به سرطان ریه، افزایش تپش قلب، کوری چشم و توهم می شود که باید این مضرات به جوانان گفته شود تا با این ترفند جدید نیز آشنا شوند و مافیای مواد مخدر را با شکست روبر و کنند.