غدیر ، عید شناخت ولایت مبارک باد

ولایت علی مشهود بود
عید غدیر

غدیر روزی متفاوت با دیگر روزهاست. غدیر میدانی برای شناخت پایداری در طریق است. هنگامه ای که قهرمان جهان اسلام معرفی شد و شگفتا چه غریبانه، تنها ماند. امیرمومنان مردی شبیه تر از همه انسان ها به پیامبر اکرم (ص)، طلایه دار مبارزه با کفر و آن که محمد او را درگاه علم خواند، بر فراز تاریخ غدیر به عنوان نماد طریق راست معرفی شد، دست او بالا رفت تا همگان بدانند بهترین دست ها برای سکانداری کشتی امت اسلام از آن کیست؛ اما، دریغ، دلها ندیدند و تاریخ واژگون شد.

فرارسیدن عید غدیر را تبریک و تهنیت می گوییم.