در سال همدلی و در جشن بزرگ هسته ای، کاش موسوی هم کنار ما بود

جشن-بزرگ-هسته اییکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ انقلاب اسلامی در حال رخ دادن است. بر هیچ کس پوشیده نیست، تحریم هایی که با زاده شدن انقلاب آغاز شدند و سال ها هدفمند اقتدار جمهوری اسلامی را نشانه رفتند، امروز ست و بی رمق در حال فروپاشی هستند.

مردم ایران به عزتشان رسیده اند و با اعلام توافق، جشن شکوهمندی آغاز می شود که یکی از برجسته ترین نکات آن همراهی تمام طبقات و گروه های جامعه است. فردای روز پیروزی- چه بسا با ورود سربازان عرصه دیپلماسی کشورمان- همه جا را رنگ عزت و اقتدار فرا می گیرد و دوباره جمهوری اسلامی زایشی دوباره را آغاز می کند. جشن بزرگ ما، یادآور روزهای فتح و ظفریست که مرد و زن از کرانه تا کرانه با اشتیاق فریاد آزادی سر می دادند.

اما، در این بزنگاه تاریخی، چقدر جای برخی افراد خالیست. صالحانی که شاید اشتباه کردند، شاید… اما سرباز صدیق این نظام و انقلاب بوده و هستند. جایشان خالیست و امید که در ماه رمضان و مصادف با پیروزی درخشان ملت اسلامی ایران، آنان را در کنار خود ببینیم. باشد صافی پیروزی و برکت الهی، دلها را بشوید و باران رحمت خداوند و این رخداد میمون مسیر جدیدی برای احیاء فرهنگ شرافتمان بگشاید.