زنان نیازمند بازسازی من جمعی هستند

زن-اجتماعطی دو دهه گذشته گسترش فرصت ادامه تحصیل و ورود دختران به رقابت های عادلانه کنکور موجب پیشتازی آنان در ورود به دانشگاه و اخذ مدارک عالی دانشگاهی شد. بنابراین، زنان نشان دادند به سطح بالایی از خودباوری و اعتماد به نفس دست یافته اند. روحیه استقلال طلبی و حق طلبی زنان امروز جزو بدیهیات است. ورود آنان به محیط کار و تلاش برای خوداتکایی مالی از جمله ویژگی های متمایز زن امروز و از نمادهای خودباوری اوست. حتی شکل گیری زنان خودسرپرست و زندگی تک هسته ای از وجوه این خودباوری متزاید است.

بنابراین، زنان در مسیر رشد از سطح توانایی شخصی کافی برخوردارند و نیازمند چیزی فراتر از آن هستند. به نظر شما، آن چیست؟

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مشکل را در سطح حضور زنان در مدیریت های کلان جامعه دیده و راهکار مورد نظرش سهم خواهی ۳۰ درصدی از مجلس است. راهکاری که در مجمع تشخیص مصلحت نظم رای نیاورده است. سوال اینجاست: در شرایطی که ۵۰ درصد واجدین شرایط رای دهی در کشور را زنان تشکیل می دهند، آیا چنین طرحی قابل توجیه است؟ چرا انبوه زنان تحصیل کرده کشور به فکر توسعه احزاب مدافع عدالت جنسیتی نیستند؟ چرا زنان کشور قادر نیستند و نتوانسته اند احزاب، سازمان های مردم نهاد و انجمن های قدرتمند و دارای نفوذ را ایجاد کنند؟ تعمق در همین معناست که ما را به فهم نیاز جدی زن امروز سوق می دهد.

زنان امروز جمهوری اسلامی موجوداتی ناتوان و مفلوک و نیازمند مساعدت نیستند. این واقعیتی قاطع است. بسیاری از این زنان از فراست بسیار بالا و سطح تخصص عالی برخوردارند. آنچه زن امروز را گرفتار تاروپود ناتوانی کرده، ریشه در فرهنگ زیست انفرادی ایرانیان دارد. زن ایرانی از همانجایی صدمه می بیند که جامعه ما از آن ناحیه آسیب دیده است.

زن-عدالت

در حقیقت، آنچه زنان امروز مملکتمان به آن نیاز دارند بازسازی من جمعی در بین آنهاست. آن ها باید بیاموزند قدرت در تشکیلات و فعالیت های نهادی و متشکل است. زن ایرانی بیش از نرم جهانی می داند و بیش از نرم جهانی توانمند است، آنچه او نیاز دارد کنار گذاشتن منیت ها و خوداندیشی و به اشتراک گذاشتن ظرفیت های فردی در عمل جمعی است.

آیا زنان شهامت آن را دارند که پیش از مردان روحیه کار جمعی و teamwork را در فرهنگ ایرانی تولید و به منصه ظهور برسانند؟

 

بیشتر بخوانید:

فائزه هاشمی: زنان به خودشان رأی نمی‌دهند