دکترین افعی و زمان؛ دام آمریکایی در مسیر مذاکرات

مذاکرات-هسته‌ای-ویناکنون مذاکرات به آخرین گام رسیده است. در این مرحله، مذاکره‌کنندگان ارشد کشورمان و ۵+۱ باید سخت‌ترین تصمیمات را بگیرند. در واقع،‌ همین تصمیمات نیز نقش اساسی را در آینده منافع ملی کشورمان بازی کرده و می‌توانند آینده‌ای امید بخش را تثبیت یا تهدید کند.

در این مقطع، غربی‌ها بازی خطر و زمان گریز را به راه انداخته‌اند. آنان می‌کوشند به ایرانیان القاء کنند در یک سو، افعی هولناک زبان برآورده و در سوی دیگر مجالی برای گریز و خلاصی از این قائله به راه افتاده است. به بیان ساده،‌ تلاش می‌کنند تیم مذاکره کننده ایران را در برابر این دو راهی قرار دهند که یا تا پایان سه‌شنبه به توافق با ما برس یا با جبهه انعطاف‌ناپذیر جمهوری‌خواهان روبرو شو!

در همین چارچوب است که گاردین می‌نویسد: ایران و شش قدرت جهانی، به رهبری آمریکا تا پایان سه شنبه به خودشان فرصت دادند تا به یک توافق با ایران دست یابند؛ پس از آن ممکن است آنها با چالش بیشتری از سوی جمهوری خواهان که اکثریت کنگره را در دست دارند و نسبت به توافق هسته ای با ایران دیدگاه خصمانه ای دارند، مواجه شوند. در چنین مقطعی، تیم مذاکره‌کننده ایران باید اقتدار و ثبات قدم خود را برای باقی ماندن سر منافع ملی به تصویر بکشد. بیش از هر زمانی دیگری، اکنون زمان آن است که ظریف و تیم همراه نشان دهند،‌ از ایستادن در برابر یک توافق بد نمی‌هراسند و به این ابیات عطار اقتدا کنند:

مرد ره عشق تو از دامن تر ترسد؟!

آن کس که بود نامرد از دادن سر ترسد؟!

گر با تو دو صد دریا آتش بودم در ره

نه دل ز خود اندیشد نه جان ز خطر ترسد.

اقتدار، دیسیپلین و ایستادن بر مواضع اصولی انقلاب کلید طلایی گذر از دامی است که غربی‌ها می‌کوشند ایران را در آن گرفتار کنند. طرف غربی باید بداند،‌ عزت ایرانی فروشی نیست!

بیشتر بخوانید:

می‌خواهیم توافق کنیم، اما نه به هر قیمتی