دو دریا چو در کنار هم آمدند، خورشید اسلام شکفت / ازدواج علی (ع) و فاطمه (س)

دو-دریای-نور
سالروز ازدواج علی و فاطمه

هنگامی که فاطمه بر ساحل دریای عظمت علی گام نهاد، در آن سو، علی ساحلی به وسعت نور یافت تا تمام دردهای زندگی را در محبت فاطمه درمان بیابد. فاطمه خود اسطوره‌ای از شخصیت و دانش بود، زنی که سهمگین بر مسند پدر ایستاد و برای مردان عرب آن زمان خطبه توفانی خود را ایراد کند. فاطمه بود که برای فدک به چانه زنی با صاحبه می‌پرداخت و عجب، بسیاری مواقع علی، این شیر مرد دیار اسلام، سکوت اختیار می‌کرد و همسر والیش از حریم خاندان پیامبر دفاع می‌کرد.

ازدواج این دو، ازدواج دو حق سالار و دو انسان بی همتا بود. در کنار هم خوش درخشیدند و راه زندگی مشترک را پیش پایمان نهادند: عشق وفادارانه و احترامی سرشار از دلبستگی و محبت. سالروز ازدواج پیشوای اول شیعیان با دختر بی همتای پیامبر،‌ ام ابیها، و روز ازدواج مبارک باد.