در زیر بمب‌های سعودی، یمن را بسازیم

یمن-جهاد-سازندگیامروز در خبرها آمده بود، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق داعش را برای عراقی‌ها به منزله نعمت دانسته است؛ زیرا موجب وحدت و همدلی مردم عراق شده است. این دیدگاه می‌تواند بسیار منطقی باشد. در حقیقت، ملت‌ها در شرایط سخت به ظرفیت‌های درونی نگریسته و اسباب توسعه را در امکاناتی که دارند جستجو می‌کنند. نمونه خوب آن بیش از سی سال تحریم ایران است که موجب شده به تدریج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته و امروز جمهوری اسلامی ایران در مسیر رشد و توسعه روزافزون قرار گرفته است. توسعه‌ای که سبد تحریم‌ها دیگر اثر استهلاکی خود بر آن را از دست داده اند و حتی در صورت عدم توافق و شکست مذاکرات وین کاملا پیداست، ایران را دیگر به وضعیت بحرانی دولت احمدی‌نژاد نمی‌توان باز گرداند.

خبر مهم‌ دیگری که امروز به گوش رسید، مربوط  به نامه محمد جواد لاریجانی،‌ دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی، به دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان بود.

جواد لاریجانی به لزوم پایبندی تمام کشورها به ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو و آزادی عبور محموله‌های دارویی و غذایی اشاره کرده و می‌نویسد: باید توجه داشت عدم اجازه ارسال کمک های بشردوستانه، به مثابه مجازات جمعی مردم یمن تلقی می شود.

در جای دیگری از این نامه اشاره شده، برابر برخی آمار منتشره از سوی نهادهای بین المللی و همچنین یمنی تاکنون بیش از هزاران منزل مسکونی، ۱۲۰۰ مرکز خدمات عمومی، ۱۹۰ بیمارستان و درمانگاه و تعداد زیادی پل و راه های مواصلاتی در یمن تخریب شده و بیش از ۶۰۰ هزار نفر نیز آواره شده اند. نباید از نظر دور داشت که قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی به منظور نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه، از مصادیق نسل کشی نیز محسوب می شود.

یمن-سازندگی

واقعیت امروز مردم یمن روبرو شدن با محاصره کامل و جنگی فرسایشی است- جنگی که مبتنی بر بمباران پیوسته و تلاش برای فروپاشی استقامت مردم یمن است. در این شرایط،‌ مبارزه دیپلماتیک یکی از موارد بایسته‌ای است که جمهوری اسلامی از دیدگاه حق‌طلبی به نفع مردم یمن آن را آغاز کرده است؛ اما آنچه امروز مردم یمن بیش از هر زمانی نیاز دارند،‌ درک شرایط پیش آمده به عنوان فرصتی جهت ساختن فردای کشورشان است.

اکنون بهترین زمان برای توسعه فرهنگ جهاد سازندگی در گوشه گوشه کشور است؛ زیرا بمب‌های گران قیمت سعودی قادر نیستند تار و پود فرشی را از هم بگسلند که روحیه سازندگی به بار می‌نشاند. بنابراین،‌ انتقال تجارب جهاد سازندگی و راهبردهای بومی توسعه می‌تواند به مردم یمن استقامت لازم برای پیروزی قطعی در جنگ نابرابر را بدهد. هنگامی که مردم بتوانند فرهنگ اقتصاد در جنگ و راهبردهای تولید در بحران را بیاموزند، می‌توانند با روحیه‌ای مضاعف به آینده چشم بدوزند.

در حقیقت، همگام با تلاش‌های دیپلماتیک و حمایت‌های کشورهای دوستی چون ایران، انقلاب یمن نیازمند دسترسی به آموزه‌هایی است که به بدنه مردمی آن امکان ایستادگی در برابر محاصره‌ای دراز مدت را بدهد. بدین ترتیب است که طمع متجاوزین از شکستن استقامت مردم مبدل به یاس خواهد شد و رزمندگان در میدان مبارزه می‌توانند نشان دهند، یمن مستعمره هیچ نظام سلطه‌ای نخواهد شد.