در روز قدس، فریاد زندگی سر دهیم!

روز-قدسشعار امسال روز قدس این چنین مشخص شده است : “روز جهانی قدس، تجلی آرمان فلسطین، فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک‌کشی از غزه تا یمن”. شعاری که با اختصار می توان آن را نوشت: «فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن.”

این شعار بسیار عقلایی تنظیم شده است. ماهیت شعار به گونه ایست که هیچ فردی را مخاطب قرار نمی دهد، نمی گوید، اسرائیلی ها جاهل هستند، نمی گوید سعودی ها جاهل اند، بلکه می گوید آن ها گرفتار رفتار جاهلی شده اند و بین این دو فرقی بسیاری جدی وجود دارد.

اساسا یکی از اتفاقات حیرت انگیز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، پیدایش شعار های مبتنی بر تولید نفرت به جای آگاهی بود. شعارهایی با ماهیت «مرگ بر…» عملکردی جز تکثیر نفرت متقابل ندارند. و کاش ما هوشیارتر نسبت به تعالیم مکتب رفیع شیعه بودیم و ساده در این دام گرفتار نمی شدیم. آیا بسیار بهتر نبود به جای فریاد «مرگ بر شاه» ملت فریاد «ما شاه نمی خواهیم» یا… سر می دادند. بین این دو تفاوت چیست؟ واقعیت این است که شعارهای مبتنی بر نفی مولد نفرت و برانگیزنده عصبیت هستند، در حالی که شعارهای نوع دوم آگاهی بخش و حامل زندگی می باشند.

فقط کمی درنگ در مضامین قرآنی نشان می دهد، کلام پیامبران حامل انرژی آگاهی بخشی و ایجاد فرصت حتی برای فرعون زمان بوده است. پس، چرا ما این گونه حواسمان پرت است و متوجه نیستیم چه بر زبان می آوریم و تخم چه کینه ای را در دل ها می افروزیم؟

امید آن که عملمان در روز قدس با شعار جدیدمان هماهنگ باشد: «فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن»، فریاد حق زندگی در برابر مرگ است.