خود را برای استقبال از تیم مذاکره کننده کشورمان آماده کنیم

استقبال-تیم-ظریفوقتی دولتمان خوب عمل می کند، وقتی حواسش به ما هست، ما هم بلدیم نشان دهیم چه ملت بی همتا و نازنینی هستیم. زمانی که حکومت به ما لبخند می زند، ما برایش جانفشانی می کنیم. این چیزی است که ایرانی را متفاوت با هرجای دنیا کرده است. اینجا مردمی زندگی می کنند که تشنه کمی احترام و قدری محبت اند. هوایشان را که داشته باشی، هوایت را دارند، تا آخر خط…

آخرین گام مذاکرات در حال برداشته شدن است. ۳۷ سال پیش ملت ایران یکپارچه به تمام رفاه و پرستیژی که حکومت شاه برایش فراهم کرده بود، به عشق خمینی پشت کرد و حاضر شد سخت ترین شرایط را برای معنویت درونیش هزینه کند. ما همچنان همان ملت هستیم، شاید رفتارمان فرق کرده باشد، شاید به دلیل بی توجهی ها و اشتباهات سهوی وعمدی گرفتار معضلات فرهنگی و بدهنجاری ها شده باشیم، اما همان قلب ایرانی همچنان درون سینه هایمان می تپد. این واقعیت را نمی توان کتمان کرد. مقاطعی بود و هست که خوبی هایمان خود را نشان می دهد، وقتی با همه مصیبت هایی که دولت نهم و دهم سرمان آورد، باز پای صندوق رای رفتیم، زمانی که برای اعاده حیثیتمان ایستادیم و صدمه دیدیم… باز هم نجیب بودیم.

این بار دولت ما رنگ دیگری دارد، بوی بهار می دهد و خبرگانی هستند که منافع ملی و اصول انقلاب را باور دارند و بس. پس، ما هستیم. آنها نشان داده اند نه برای بازی های سیاسی که برای آینده کشورشان به سخت ترین میدان تقابل دیپلماتیک وارده شده اند و هرچه از دستشان برآمده برای ما و آب و خاکشان نثار کرده اند.

استقبال-تیم-مذاکره-کننده-هسته ای

پس، اکنون وقت حضور ما رسیده است. فارغ از این که دول غربی حق ما را محترم بشمرند یا نه، فارغ از این که نتیجه مذاکرات مثبت یا منفی باشد، حالا وقت آن است که به استقبال تیم مذاکره کنندمان برویم. وقتی پایشان را از هواپیمای وین- تهران پایین می گذارند، باید ببینند ملت قدرشناس ایران، برای ابراز سپاس حضور دارد.

این بهترین خسته نباشیدی است که ما می توانیم بر زبان آوریم.