بایگانی/آرشیو برچسب ها : لیوان

تعبیر خواب دوستم ماهی قرمز را به سمتم انداخت

نگار: خواب دیدم یکی از دوستام دوتا ماهی قرمز داشت که یکیشو به من داد. هردو ماهی توی دستش بودن. ماهی را برای من پرت کرد. روی زمین جلوی پام افتاد. من هم سرم شلوغ بود و کار داشتم هم دوست نداشتم به ماهی دست بزنم. برای همین ماهی مدتی روی زمین موند. تا سرم خلوت شد ماهی را توی …

بیشتر بخوانید »