بایگانی/آرشیو برچسب ها : لذت زندگی

سوره نور آیه ۶۱

نور آیه 61

بر نابینا ایرادى نیست، و بر لنگ ایرادى نیست و بر بیمار هم ایرادى نیست، و نیز بر خود شما در اینکه از خانه هاى خودتان، یا خانه هاى پدرانتان، یا خانه‌هاى مادرانتان، یا خانه‌هاى برادرانتان، یا خانه‌هاى خواهرانتان، یا خانه‌هاى عموهایتان، یا خانه‌هاى عمه‌هایتان، یا خانه‌هاى داییهایتان، یا خانه‌هاى خاله‌هایتان، یا خانه هایى که کلیدشان را در اختیار دارید، …

بیشتر بخوانید »