بایگانی/آرشیو برچسب ها : النبا 24

سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴

نقش محیط بر مشکلات

نچشند در آن خنکى و نه نوشابه اى / مگر آب جوشان و چرکی سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴ گاه مشکلات مربوط به موقعیت هستند. در سوز سرما کنار پنجره شکسته می خوابیم و انتظار رهایی از بیماری را داریم. مثال دیگر، مدیری است که شرکت را درگیر بازار نامتوازن و فاقد شانس موفقیت کرده و بعد در جستجوی …

بیشتر بخوانید »