بایگانی/آرشیو برچسب ها : اسلام

آنگاه که آدمیت قربانگاه عزت نفس می شود

مسیح-چوپان-خدا

مرد کمی در صندلی‌ جابجا شد و خطاب به پیرزن گفت: آیا انتظار داری دست محبت روی سر عقرب بکشی و در امان بمانی؟ زن با بغضی فشرده پاسخ داد: اما بیژن پسرم است،‌ آدم است، آدم… نمی‌شود که از خانه بیرونش بیاندازم! نگاه نافذ مرد از پشت عینک به خطوط در هم فشرده چهره زن دوخته شده بود. به …

بیشتر بخوانید »

راه رهایی یکیست

طریق-توحید

گویند حکیم از شقایق دل بگرفت و برید از حقایق بارز است که کفر در محضر دانایی نیز می نشیند. پس، باید از خود بپرسیم و هزار بار از خود بپرسیم که در معرض کفریم یا ایمان؟ باز هم این کفایت نکند… که غیر حضرت حق هیچ تنابنده ای را یارای هدایت در طریقت نیست. عقل حکیم می تواند تاریک …

بیشتر بخوانید »

استراتژی های اسلامی دموکراسی- محور هستند

دموکراسی- محوری اندیشه سیاسی اسلام به معنای نفی توسل به زور جهت ارشاد ملتهاست. دموکراسی- محوری تفکر سیاسی اسلام به معنای نفی سلطه طلبی است تا افراد، گروه ها و احزاب به جای جنگ و تمامیت خواهی، به تلاش برای یافتن مسیرهایی بپردازند که حوادث را به سمت صندوق آرا هدایت می کند. اما، آیا حقیقتا اسلام در حوزه سیاست …

بیشتر بخوانید »

اسلام در تضاد با سوسیالیسم تخیلی

به گفته کارل مارسک، سوسیالیسم تخیلی ریشه در باور سوسیالیست های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم دارد. آنان انسان‌گرایانی بودند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا می کردند. مارکس با وجود تحسین، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آن‌ها به کار برد و معتقد بود بیش‌تر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه …

بیشتر بخوانید »

میرشکاک: اسلام ذاتا به سینما نیاز ندارد

شعر محل بروز احساس است، جایی که انسان سبکی روح را در قالب کلام می ریزد. شعر زیباست، زیرا بودن های آدمی را در نمای خیال به تصویر می کشد؛ اما شعر می تواند روی تاریکی نیز داشته باشد، آنجا که ذهنیت شاعرانه به حوزه عقل ورود می کند و با ابزار بیان های خیال انگیز می کوشد جای استدال …

بیشتر بخوانید »

فهم قرآنی

در خبرها آمده بود استاندارد کرمانشاه برای تامین رفاه طبقه سرمایه‌دار مرکز استان پیشنهاد تاسیس شهرکی با آخرین امکانات برای اسکان خانواده‌های آن‌ها را داده است. این ایده زاییده باور به اصول نظام سرمایه داری و جوامع کاپیتالیستی است که توفق طبقاتی فاصله‌دار صاحبان سرمایه از دیگر قشرهای جامعه‌ را امری طبیعی لحاظ می‌کند؛ اما نظام اسلامی حق‌مدار است و …

بیشتر بخوانید »