بایگانی/آرشیو برچسب ها : آیه 24

سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴

نقش محیط بر مشکلات

نچشند در آن خنکى و نه نوشابه اى / مگر آب جوشان و چرکی سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴ گاه مشکلات مربوط به موقعیت هستند. در سوز سرما کنار پنجره شکسته می خوابیم و انتظار رهایی از بیماری را داریم. مثال دیگر، مدیری است که شرکت را درگیر بازار نامتوازن و فاقد شانس موفقیت کرده و بعد در جستجوی …

بیشتر بخوانید »

سوره نور آیه ۲۴

روزى که زبان و دست و پاهایشان بر آنها به کارهایى که کرده اند گواهی دهند. (سوره نور، آیه ۲۴) رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر. یکی از موثرترین راه‌ها برای شناخت چیستی یک امر بررسی آثار و نتایج آن است. حتی می‌توان گفت علم بر مبنای همین تحلیل عوارض اشیاء بنا شده است. والدین از طریق تغییری که …

بیشتر بخوانید »