عیدی بدون تبعیض ظریف به کارکنان وزارت خارجه

ظریف-وزیر-امورخارجهمحمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در عیددیدنی خود از دوایر مختلف وزارت خارجه، به هرکدام از کارکنان ۱۰ هزار تومان عیدی داد.
به گزارش فارس محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طی امروز و روز گذشته با سر زدن به تمام ادارات و معاونت‌های وازرت امور خارجه کشورمان عید نوروز را به کارکنان این وزارت‌خانه به‌طور حضوری و به یک‌یک کارکنان تبریک گفت.
نکته جالب توجه این است که ظریف در طی این عیددیدنی که برای اولین بار توسط وزیر خارجه انجام می‌شد، به همه کارکنان وزارت خارجه، مبلغ ۱۰ هزار تومان عیدی داد.
وزیر امور خارجه در این سنت‌شکنی نوروزی بین هیچ‌یک از کارکنان اعم از عالی‌رتبه و غیر آن تفاوتی قائل نشد و مبلغ عیدی او برای تمام پرسنل وزارت خارجه یکسان بود.