دو عکس معنی دار :از سوریه تا ایران !!

اینجا ، مدفن دو ایران شناس آمریکایی در اصفهان است. پروفسور «آرتور پوپ» و «فیلیس آکرمن» که عمری را در عرصه سپری کردند و سرانجام نیز در خاک ایران آرمیدند. آرامگاه آنها ، سالیان دراز به عنوان مهمانان ابدی خاک ایران، طبق فرهنگ ایرانی و اسلامی، مورد احترام بود. اما تندروهای ایرانی ، با هجوم به مقبره آنها ، اقدام به شعار نویسی بر روی دیوارهای آن کردند و خواستار تخریب اش شدند.

ارتور-پوپ

اینجا کلیسایی در سوریه است و کشیش خفته در آن ، سال ها حرمت داشت. اما تروریست ها با هجوم به مقبره کشیش ، نبش قبر کرده ، بقایای جسد را از قبر بیرون آوردند.

کلیسا-سوریه

شباهت و فرق تصویر بالا و پایین در چیست؟
گروه اول ، خواستار تخریب قبر شد ولی چون امکانش را نداشت ، خودشان این کار را نکرد (نتوانست).
گروه دوم ، خواستار تخریب بودند و  توان تخریب هم داشت و این کار را کرد.

پناه می بریم به خدا از قدرت یابی افراط گرایان در ایران اسلامی که اگر تروریست های سوریه ، چهره اسلام را خشن جلوه می دهند ،افراط گرایان ایرانی علاوه بر آن ، سیمای مهربان ایران را نیز، متوحش می نمایانند.

 

منبع:عصرایران