دکتر محمد عبد اللهی موفق به کسب رتبه ۱۵۱ پراستنادترین محقق فارماکولوژی جهان شد

دکتر-محمد-عبد-اللهیبراساس تازه ترین رتبه بندی دانشمندان علوم پزشکی جهان برمبنای تعداد استناد به مقالات در نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI به جز یک محقق که در رشته فارماکولوژی و سم شناسی دارای رتبه ۱۵۱ جهانی است، بقیه دانشمندان برتر ایرانی دارای رتبه های چهار رقمی (دو هزار و ۲۰۰ به بالا) بوده و در مجموع حوزه ها نیز بالاترین رتبه محققان ایرانی، ۱۹ هزار و ۲۴۹ است که نشان از وضعیتی نه چندان مطلوب از لحاظ شاخص کیفی استناد به مقالات دارد.

نخستین دانشمند ایرانی در فهرست دانشمندان پراستناد علوم پزشکی جهان، دکتر محمد عبداللهی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه جهانی ۱۵۱ در رشته فارماکولوژی و سم شناسی است.

وی دارای ۱۹۲ مقاله نمایه شده در این حوزه در ESI است که دو هزار و ۳۰۹ بار به آنها استناد شده است(۱۲.۰۳ استناد به ازای هر مقاله). وی با ۴۰۹ مقاله در کل حوزه ها که پنج هزار و ۱۹ بار مورد استناد قرار گرفته اند از لحاظ تعداد استنادها در مجموع رشته ها در رتبه ۱۹ هزار و ۲۴۹ جهان قرار دارد.

دومین دانشمند پراستناد علوم پزشکی کشور، دکتر باقر لاریجانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در حوزه فارماکولوژی و سم شناسی دارای ۴۲ مقاله با ۷۱۷ مورد استناد(۱۷.۷ استناد به ازای هر مقاله) است که رتبه دو هزار و ۲۰۰ جهانی در این رشته را به نام وی ثبت کرده است. وی با ۳۶۴ مقاله با سه هزار و ۸۲۵ مورد استناد در همه زمینه ها در رتبه ۲۶ هزار و ۹۱۲ جهانی قرار دارد.

سومین دانشمند پراستناد علوم پزشکی کشور هم دکتر فریدون عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که در حوزه موضوعی پزشکی بالینی ۱۷۶ مقاله با هزار و ۹۲۸ مورد استناد(۱۰.۵۱ مورد استناد به ازای هر مقاله) داشته و در حوزه اجتماعی نیز به ۴۷ مقاله او ۴۲۰ مورد استناد شده که شاخص استناد به ازای مقاله وی را ۸.۹۴ کرده است. این استاد علوم پزشکی در مجموع رشته ها با ۳۵۶ مقاله که سه هزار و ۴۷۲ بار مورد استناد قرار گرفته در رتبه ۲۹ هزار و ۸۶۶ جهانی از لحاظ تعداد استنادهاست.

دکتر رضا ملک زاده، دکتر نیما رضایی و دکتر عباس شفیعی، دیگر دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور براساس تعداد استنادها در تازه ترین رتبه بندی ESI در مارس ۲۰۱۴ هستند.

 

منبع:ایسنا