تغییر زمان پروازهای هما در روز ۲۹ فروردین

پرواز-همابا توجه به برگزاری مراسم رژه به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی از پروازهای داخلی و بین المللی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) روز ۲۹ فروردین تغییر زمان خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، بر این اساس برخی پروازها زودتر و برخی دیرتر از موعد تعیین شده انجام می‌شود.
پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره)

شماره پرواز مسیر پرواز تغییرات ساعت انجام پرواز
۸۱۰ فرودگاه امام خمینی (ره) -بمبئی ۳۵ دقیقه زودتر از زمان انجام پرواز ۰۶:۳۰
۷۳۳ فرودگاه امام خمینی (ره) -پاریس ۳۵ دقیقه زودتر از زمان انجام پرواز ۰۶:۳۰
۷۵۱ فرودگاه امام خمینی (ره)- میلان ۲ساعت و ۳۰ دقیقه تاخیر در زمان پرواز ۱۱:۳۰
۷۲۹ فرودگاه امام خمینی (ره) -کلن ۱ساعت و ۳۰ دقیقه زودتر از زمان پرواز ۰۶:۳۰
۷۱۹ فرودگاه امام خمینی (ره)- استانبول ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه زودتر از زمان پرواز ۰۶:۳۰

 

پروازهای حج عمره و عتبات عالیات

شماره پرواز مسیر پرواز تغییرات ساعت انجام پرواز
۱۵۴۶ تهران – جده ۴ ساعت تاخیر در زمان پرواز ۱۱:۳۰
۳۴۲۱ فرودگاه امام خمینی (ره)-نجف ۳۰ دقیقه تاخیر در زمان پرواز ۱۱:۳۰

 

پروازهای داخلی (ورودی)

شماره پرواز مسیر پرواز تغییرات ساعت انجام پرواز
۲۱۷ بیرجند- تهران ۱ ساعت تاخیر در زمان پرواز ۱۰:۰۰
۴۰۸ بوشهر-تهران ۱ ساعت و۴۵ دقیقه تاخیر در زمان پرواز ۱۰:۰۰
۴۱۶ اهواز – تهران ۳ ساعت و۳۰ دقیقه تاخیر در زمان پرواز ۱۰:۱۵

 

پروازهای خروجی

شماره پرواز مسیر پرواز تغییرات ساعت انجام پرواز
۴۲۴ تهران -شیراز ۳۰ دقیقه زودتر از زمان پرواز ۰۶:۳۰
۲۷۷ تهران – ارومیه ۱ ساعت تاخیر در زمان پرواز ۱۲:۲۰
۴۹۳ تهران – اردبیل ۱ساعت و۴۵دقیقه تاخیردرزمان پرواز ۱۲:۲۰
۲۹۲ تهران -یزد ۴۵ دقیقه زودتر از زمان پرواز ۰۶:۳۰
۲۸۳ تهران – کرمانشاه ۳ساعت و۳۰ دقیقه تاخیر در پرواز ۱۲:۳۵
۴۶۲ تهران – مشهد ۳ساعت و۱۵ دقیقه تاخیر در پرواز ۱۶:۵۵
۴۱۷ تهران – اهواز ۱ساعت و۳۰ دقیقه تاخیر در پرواز ۰۶:۳۰

 

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۶۲۱۸۸۸ سامانه فروش تلفنی (هما) تماس بگیرند.