تخلفات غذایی را به ۱۴۹۰ اطلاع دهید

451معاون اداره کل فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظارت بر محصولات غذایی در سطح بازار با جدیت انجام می‌شود، گفت: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف غذایی در بازار، مراتب را با سامانه ۱۴۹۰ در میان گذارند.

به گزارش ایسنا، دکتر سهیل اسکندری گفت: سازمان غذا و دارو در صورت تایید صحت تخلف متخلفان با آنها برخورد قاطعی را خواهد داشت.

وی اظهارداشت: سازمان غذا و دارو نظارت بر محصولات غذایی را به صورت حساس و دقیق انجام می‌دهد و در این زمینه با کسانی که تخلف داشته باشند برخورد جدی می‌شود. محصولاتی که از نظر سلامتی کوچک‌ترین مشکلی داشته باشند با واحد تولید کننده برخورد و حتی پرونده آن واحد تولیدی به مراجع قضایی معرفی می‌شود.