ارائه خدمات درمانی تنها با ارائه کارت ملی از ۱۵ آذر

کارت ملیمدیر عامل سازمان بیمه سلامت از جایگزینی کارت ملی با دفترچه بیمه خبر داد و گفت: این طرح از ۱۵ آذر در بیمارستانهای دولتی اجرایی می شود.
انوشیروان محسین بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمه شدگان از روز شنبه ۱۵ آذر ماه می توانند با شماره کارت ملی در مراکز درمانی دولتی استانهای تهران ، مازندران و فارس پذیرش و خدمات دریافت کنند و دیگر نیازی به ارائه دفترچه بیمه نیست.

وی درمورد علت انتخاب استانها نیز گفت: بیمارستانهای استان تهران چون سیستم ‌HIS (اطلاعات سلامت) در آنها فعال است و همچنین استانهای مازندران و فارس نیز بدلیل اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده و ارجاع در اولویت اجرای طرح جایگزینی دفترچه بیمه قرار گرفتند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه در این مرحله دفترچه بیمه حذف نمی شود، تاکید کرد: فعلا دفترچه بیمه حذف نمی شود و کارت ملی جایگزین آن خواهد شد اما در مرحله بعد شاید به طور کلی دفترچه بیمه حذف شود و همچنین استانهای دیگر نیز به مرور تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

به گفته وی، الکترونیکی کردن دفترچه ها پیش‌ زمینه اصلی تکمیل پرونده سلامت برای همه بیمه شدگان و آحاد جامعه است.