سیاست و اقتصاد

پیام شیردال برای هیات ایرانی

هنگامی که سیاستمداران به یکدیگر هدیه می‌دهند، غالبا در لوای هدیه داده شده پیامی نمادین نیز رد و بدل می‌شود. در جریان حضور ریاست جمهوری ایران و هیات همراه، مقامات آمریکایی طی تشریفات ویژه‌ای جام شیردال باستانی ایران را به آنان مسترد داشتند و آن را هدیه‌ای برای ملت ایران خواندند. در واقع، آمریکایی‌ها با پس دادن این شئ ارزشمند …

بیشتر بخوانید »

دستان ریاست جمهوری سرد بود، سرد چون آسمان کرملین

با شروع نطق ریاست جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل برف‌های درشت شروع به باریدن گرفت. بیانی با لحن تاریخی، پرطمطراق و آکنده از گویش تهاجمی و خشک بسیاری از دل‌ها را آزرد. آیا مردان سیاست‌پیشه ایران همچنان گرفتار شرق یا غرب از پیروی شاه‌ بیت‌های اندیشه اسلامی ایرانی باز مانده‌اند. البته دقایق پایانی نور امیدی بود، جایی که …

بیشتر بخوانید »

پیامبران مستر، پیامبران رئیس جمهور

بررسی آیات قران نشان می‌دهد، تفاوت ماهیت معجزه باعث ایجاد دو تیپ پیامبر شده است: پیامبران خاص (یا مستر) و پیامبران عام (ارشادی یا رئیس جمهور). در گروه نخست که انگشت شمارند پیامبرانی چون سلیمان، موسی و ذوالقرنین می‌نشیند و در گروه عام، سرآمدشان ابراهیم و محمدند. در واقع، معجزه نزد پامبران خاص ماهیتی تهاجمی دارد. برای مثال، موسی بیماری‌ها …

بیشتر بخوانید »

فهم قرآنی

در خبرها آمده بود استاندارد کرمانشاه برای تامین رفاه طبقه سرمایه‌دار مرکز استان پیشنهاد تاسیس شهرکی با آخرین امکانات برای اسکان خانواده‌های آن‌ها را داده است. این ایده زاییده باور به اصول نظام سرمایه داری و جوامع کاپیتالیستی است که توفق طبقاتی فاصله‌دار صاحبان سرمایه از دیگر قشرهای جامعه‌ را امری طبیعی لحاظ می‌کند؛ اما نظام اسلامی حق‌مدار است و …

بیشتر بخوانید »