کمپین فیش های حقوقی، جایی که اعتقاد، خرد را کج می کند

فیش-های-حقوقیانسان هایی که باید بسیار وارسته باشند و روحشان از حق سالاری آکنده باشد، هنگامی که در دام عصبیت گرفتار می شوند، شیطان فریبکار راهشان را کج می کند. این گونه بود که بسیاری از یاران اسلام، پس از مرگ محمد در برابر علی ایستادند.

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات، در گفتگو با ایرنا به ماجرای افشای فیش های حقوقی اشاره کرده و می گوید: همگان به خوبی می دانند که دلیل انتشار فیش های حقوقی حاشیه سازی برای دولت است.

وی ضمن اظهار این مطلب که کسانی که در اتاق های فکر در حال طراحی این چالش ها هستند به هیچ وجه به دنبال راه حل نیستند، می گوید: سال هاست که بدنه مدیریتی کشور چه در دولت و چه در بقیه ارگان ها با دریافتی های نامتعارف برخی مدیران دست به گریبان است اما اینکه چرا در دولت یازدهم فیش حقوقی چند مدیر بانکی منتشر می شود و با مانور رسانه ای مخالفان، این معضل به نام دولت یازدهم تمام می شود را باید در استراتژی مخالفان دولت جستجو کرد.
استخاره برای مسئله فیش های حقوقی سوره نساء، آیه ۷۶ را به دست می دهد: آنان که ایمان آورده اند پیکار کنند در راه خدا و آنان که کفر ورزیده اند پیکار کنند در راه ستمگر پس پیکار کنید با یاران شیطان، همانا نیرنگ شیطان است ضعیف.

آیه به صراحت لزوم مبارزه با آفت و عوارض آن را مطرح می کند. هنگامی که قصد ریشه کن کردن غده سرطانی را داریم، نه تنها خود غده را هدف قرار می دهیم بلکه ریشه های آن را نیز می خشکانیم. در این فرآیند درمان، هدف ما مبارزه با تومور است نه این که به ستیزه با کل بدن برخیزیم. اما، کافی است رسانه های اقلیت تندرو را نگاهی بیاندازیم تا حجم حمله به دولت به بهانه افشاء فیش های حقوقی را شاهد باشیم. این مبارزه ای ظالمانه است.

بخش پررنگ شده آیه، بر لزوم برخورد با سرطان و اجزاء آن اشاره دارد. متاسفانه شاهد بودیم که اعتقاد باعث شده، چنین مبارزه ای هیچگاه شکل نگیرد. مبلغ می گوید: بخشی از دلایل گسترده شدن تخلفات در نظام اداری و مدیریت کشور رویکرد نادرست مجالس گذشته در قبال دولت نهم و دهم بود… متاسفانه مجلس نهم که در برخی مسائل غوغایش تا عرش می رسید، نسبت به تخلفات دولت گذشته سکوت کرد و ما امروز شاهد گسترده شدن یا به اصطلاح عادی شدن تخلفات هستیم.

در این بین، دولت روحانی به محض مطرح شدن موضوع فیش های حقوقی و فراهم شدن بستر، مسیر قانونی و صحیح برخورد با این سرطان نامیمون را در پیش گرفته است. کاش مدعیان این عزم دولت را می ستوده و با آن همراه می شدند. از کژیست که کژی آید پدید.