موکول شدن توزیع فرم‌های خوداظهاری یارانه به سال ۹۳

یارانه-فرم-خوداظهاریستاد هدفمندی یارانه‌ها در جلسه اخیر خود مصوب کرد تا فرم‌های خوداظهاری برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه از سال ۹۳ بعد از تعطیلات نوروز در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

 

منبع:تسنیم