سیگنال اقتصادی دولت: صبر، موقعیت سنجی و مدیریت ریسک

عبدالناصر-همتی-بانکدر چند روز گذشته، کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی بحث داغ محافل اقتصادی بود. دلالان نیز آن را فرصتی برای دامن زدن به تلاطمات نرخ ارز دیده بودند. در این شرایط، موضع گیری رسمی مقامات، نفی کاهش نرخ سود و تاکید بر انضباط پولی بانک ها نمایشگر خردگرایی جمعی در تیم اقتصادی دولت اعتدال بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک ملی درخصوص آخرین تصمیم بانک‌ها برای نرخ سود گفت: مدیران بانک‌ها توافق کردند از اول آذرماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت کنند. وی این اقدام را با هدف رصد بازار پول دانست و گفت: این تصمیم می‌تواند مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد باشد.

به گفته وی، در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین‌‌بانکی و بانک مرکزی، بانک‌ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راه‌اندازی کنند. در حال حاضر نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه ۲۶ درصد قرار دارد.همتی ادامه داد: توافق شد که از اول آذرماه نر‌خ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: تمام تلاش مدیران بانک‌ها این است که بتوانند به‌عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند. به گفته وی کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده‌‌گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعا بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.

سیگنال جدید تاکیدی قوی بر ثبات تصمیم گیری های مبتنی بر خردگرایی و صبر و موقعیت سنجی است. بدین ترتیب، اقتصاد ایران پیام جدیدی دریافت کرد که عزم دولت در پایان دادن به دوران رویایی دلالان و بی انضباطی های مالی و پولی جدی است.