رفسنجانی: سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می کند

هاشمی-رفسنجانی-کشتی-انقلاب
هاشمی رفسنجانی

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از مسئولین، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت با بیان این جمله که «عقلای قوم کم کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند»، گفت: البته من مأیوس نیستم، چون بنیان اصلی کار آگاهی مردم است که می‌فهمند علل این مسایل و عقب ماندگی‌های کشور چیست!

کلام آیت الله منطقی است و به دل می نشیند. به راستی او در طی بیش از سه دهه انقلاب، کوشیده همواره نقش نگهبان وفادار را برای نظام بازی کند و در کوران نزاع میان جناح های داخلی- هرچند که گاه خود مرتکب اشتباه شده- اما هماره بر عقلانیت و لزوم مدیریت عقل بر تصمیمات تاکید داشته و تمام همت خود را برای یکپارچه سازی و وحدت گرایش های مختلف به کار بسته است.

عبارت «عقلای قوم کم کم دارند متوجه می شوند که سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می کند» آکنده از محتوایی کلیدی برای فهم تلاش های اوست. در دو دهه گذشته و طی دوره های خاتمی، احمدی نژاد و ریاست جمهوری جاری روحانی چه بر کشور گذشته است؟ خط تاریکی از نفاق و تخریب منافع عمومی و بیت المال در مسیر نزاع جناح ها انعکاسی از همان سه کلمه «سوراخ کردن کشتی انقلاب» است.

برای فهم بهتر این معنا به قرآن رجوع می کنیم و آیه پنجم سوره ناس می آید: «آن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند». انقلاب مصداقی از ناس یا همان مردم است و آیه به وضوح روایتگر فتنه گرانی است که در سینه جناح ها و صاحبان خرد افکار ناروا را وارد کرده تا علیه آنچه سوگند وفاداری خورده اند عمل کنند؛ یعنی سوراخ کردن کشتی انقلابی که نام مستضعفان را با خود یدک می کشد.

آیت الله به درستی اشاره می کند که عقلای قوم باید هوشیار شوند تا بتوانند بر این فتنه بزرگ مهر پایان بزنند. عقلا همان صاحبان قدرت و پروردگاری هستند که می توانند مردم را در پناه خرد خویش حراست کنند. حرف های آیت الله بوی فهمی ناب را می دهد. او اکنون با سخنانی استعاره ای و کنایات منطقی اهل منطق را در همه جناح ها به سوی بصیرت و همگرایی در مسیر احیاء انقلاب و بازگشت به حریم امن رودخانه مردم سالاری دینی سوق می دهد.