قاطعیت ارزشمند: محکومیت انضباطی خانزاده باقی ماند

محمد-رضا-خانزادهالزام به آموزش بازیکنان رده پایه به مدت سه ماه به طور ماهانه ۶۰ ساعت تحت نظارت مرجع بدوی از طریق دریافت گزارش و گواهی فعالیت اجتماعی وی از جمله مواد انضباطی حکم خانزاده است.

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از فدراسیون فوتبال،کمیته استیناف رای خود را درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی محمدرضا خانزاده نسبت به رای کمیته اخلاق اعلام کرد. در متن این رای کمیته استیناف آمده است: با توجه به رای کمیته اخلاق درخصوص ارتکاب تخلف و توهین با الفاظ رکیک و درگیری با یکی از هواداران باشگاه پرسپولیس که این کمیته بازیکن خاطی را به مدت ۹ ماه از هرگونه فعالیت رسمی محروم کرد بود، با توجه به بررسی پرونده، ارتکاب تخلف از سوی خانزاده محرز بوده و در جریان درخواست تجدیدنظر اظهارات وی و وکیل این بازیکن موثر واقع نشد.
همچنین بر اساس حکم کمیته اخلاق که به استناد ماده ۲۰ آیین نامه اخلاق صادر شده است و با توجه به سوابق انضباطی این بازیکن و در راستای رعایت تناسب تنبیه به عمل ارتکابی، با درنظر گرفتن مفاد بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی که تاکید دارد “برای تنبیهات انضباطی که محدوده زمانی دارند، دوره توقف عمومی کلیه مسابقات و استراحت بین فصل ها به حساب نمی آید”؛ به همین منظور به استناد ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی و ماده ۳۸ آیین نامه اخلاق، کمیته استیناف رای خود را مبنی بر شش ماه محرومیت محمدرضا خانزاده از انجام کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال با رعایت بند ۳ ماده ۱۳ همین آیین نامه صادر می کند و این بازیکن ملزم به آموزش بازیکنان رده پایه به مدت سه ماه به طور ماهانه ۶۰ ساعت تحت نظارت مرجع بدوی از طریق دریافت گزارش و گواهی فعالیت اجتماعی وی خواهد بود.
رای صادره قطعی است.