عمق فاجعه زیست محیطی در زاگرس است

دریاچه ارومیه در حال خشک شدن بوده اما عمق فاجعه از نظر زیست محیطی در زاگرس است؛ همگی متفق‎القول می‎گویند که عامل خشکیدگی، قارچ ذغالی است. در حالیکه این عامل روی درخت بلوط تأثیر دارد اما ما شاهد زوال گونه‎های دیگری از جمله ارژن نیز هستیم.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران در گفتگو با ایسنا گفت: عاملی که در سطح وسیع و در یک مدت‎زمان کوتاه تمام منطقه را متأثر می‎کند یک عامل غیرزنده است اما چرا اکنون اثر گذاشته است. به نظر می‌رسد این مشکل به خاطر دخالت‎های بی‎موردی که به شکل‎های مختلف انجام داده‎ایم، اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: با مدیریت نادرست و استفاده‎های نابه‌جا و غیرمعقول از جمله کشاورزی و دامداری به طبیعت آسیب‎های زیادی وارد کردیم؛ این عوامل دست به دست هم دادند تا در نهایت سطح آسیب‎پذیری بالا برود.

کیادلیری بیان کرد: حال که اقلیم تغییر کرده و شرایط نیز سخت‎تر شده، این گونه‎ها به خاطر ضعیف بودن مستعد بیماری هستند و دچار مشکل می‎شوند. قارچ‎های ذغالی و ساپروفیتی که عامل اصلی خشکیدگی معرفی شده‎اند جزء عوامل ثانویه هستند. اگر درختان تحت استرس نبودند این مشکلات پیش نمی‎آمد، درختان پیر شده‎اند و در هر حال از بین می‎روند اما آیا در پای این درخت نهالی هست که جای آن را بگیرد؟

وی افزود: زاگرس منطقه‎ای فوق‎العاده استراتژیک است و ۴۰ درصد آب‎های کشور را تأمین می‎کند. از طرف متخصصین و کارشناسان حساسیت در این زمینه وجود دارد اما از جانب نمایندگان و سیاست‎مداران که باید وجود داشته باشد نیست.

کیادلیری گفت: قوانینی که وضع می‎شوند حول محور واگذاری‎ها و توسعه‎های بی‎قاعده است و متخصص‎ها به تنهایی نمی‎توانند کاری از پیش ببرند. منابع طبیعی ۸۳ درصد سطح کشور را به خود اختصاص داده اما از بودجه یک‎صدم درصد را داراست؛ بودجه خنده‎داری است و نمی‎توان با این میزان اعتبار کاری از پیش برد. برای مقابله با این پدیده پرسنل نداریم.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران ادامه داد: باید ابتدا نقشه تعیین کرد و بر اساس آن راهکارهای عملی پیشنهاد کرد.  وقتی شما نقشه ندارید چطور می‎توانید برای آن نسخه بپیچید؟ البته یکی از راهکارها می‎تواند قطع درختان آسیب دیده باشد اما این کار اقدام نهایی است. این کار راه‎حل ریشه‎ای و بنیادی نیست و باید گفت که این کارها در حد تزیینی است.