علی (ع) را بشناسیم؛ از خوابگاه پیامبر تا حکم به رعایت ابن ملجم!

imamali1بزرگترین رقیب برای شیطان زمان، عقلانیت و بینش حضرت امیر (ع)‌ بود. بله،‌ آنچه عصاره وجودی علی را به تصویر می‌کشید و از او انسانی برای تمام اعصار می‌ساخت،‌ تفکری خلوص یافته در مکتب پیامبر (ص) بود. برای همین نیز اهریمن زمان شمشیر را بر پیشانی مبارک آن وجود عزیز فرود آورد. آیا در این حکمتی نیست؟

و چه بزرگ است امیرمومنان که در هنگامه درد و آسیب دیده از یغمای روزگار،‌ همچنان حکمی از عدالت محض صادر می‌کند: کشنده‌ام را میازارید و حکم او نیست الا یک ضربه شمشیر!

این چنین است که دل‌ها در برابر عظمت علی فرو می‌ریزد و اشک‌ها دیدگان را تر می‌کند.

 

*********

 

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان

چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

که ز کوی او غباری به من آر توتیا را