شهرام سوخت، تا دیگران زندگی کنند/ مرگ کارگر فداکار

شهرام-محمدی-حادثه-پتروشیمی-ماهشهرشهرام محمدی، کارگر فداکار خوزستانی که جلوی انفجار شیر اصلی گاز هگزان‌پتروشیمی مارون ماهشهر را گرفت، ساعت ١١ صبح روز گذشته بر اثر جراحات ناشی از آتش‌سوزی، در بیمارستان درگذشت.

شهرام محمدی به گفته پزشکان بیش از ۵٠ درصد سوختگی داشت و دیروز به‌دلیل نارسایی اندام حیاتی در بیمارستان شهید چمران تهران درگذشت. این کارگر فداکار چند روز پیش در پی آتش‌سوزی در یکی از واحدهای پتروشیمی مارون خود را به دل آتش زد تا دیگران از گزند آسیب مصون بمانند.

پیش از این یکی از نزدیکان شهرام محمدی به آنا گفته بود: «پزشکان می‌گویند او دچار سوختگی ۵٠ درصد یا کمی بیشتر شده است. به هوش هم نیست اما دکترها می‌گویند در حال کما هم نیست. آنها می‌گویند او را در حالت بی‌هوشی سبک نگه داشته‌ایم تا وضعش بهبود یابد و ترمیم سوختگی‌هایش بدون تحرک او زودتر انجام شود.

شهرام بعد از حادثه به هوش بود و هوشیاری کامل هم داشت.» او اهل شهر ایذه و از قوم بختیاری منطقه کول‌فرح بود که خود را به درون آتش انداخت و با بیرون‌راندن تمام کارگران و بستن شیر فلکه اصلی، مانع از فاجعه‌ای دردناک و کشته‌شدن صدها نفر از کارکنان این واحد پتروشیمی شد. شهرام محمدی در لحظه وقوع آتش‌سوزی از همه با فریاد خواسته بود فرار کنند اما خودش به جای فرار، به سمت خطر رفت تا جان عده‌ زیادی را نجات دهد.

یک نظر

  1. صلوات برای شادی روح ش