سالگرد رحلت بانوی عشق و مهربانی تسلیت باد

Sadly-the-last-sunset-of-our-trip_Phillipزمانی که به عشق های آسمانی می رسیم، عشق حضرت خدیجه به پیامبر (ص) رنگ و بوی دیگری دارد. خدیجه برای پیامبر فراتر از همسر یاری همزبان و پشتیبانی بی همتا بود. این خدیجه بود که پیامبر خبر اولین وحی را به او داد و این خدیجه بود که هر آنچه داشت در راه حمایت از محمد (ص) خالصانه خرج کرد.

از آن سو، عشق و دلبستگی محمد (ص) به بانوی بزرگ اسلام بر کسی پوشیده نیست. امروز مصادف است با سالگرد رحلت این بانوی گرانقدر و چقدر زیبا و معنادار است وفات او در دهم ماه رمضان تا خداوند به پیامبر خود بگوید، از دست دادن چنین گوهر گرانبهایی فرضیست در طریقت؛ چرا که غم فقدان یکی از آزمون های بزرگ خداوند برای سنجش پایبندی انسان به طریقت است.

به دیگر سخن، بزرگترین ابتلای محمد (ص) از دست دادن پشتیبان نبود، غم فقدان جواهری بود که جایگزینی نداشت.

سالگرد رحلت حضرت خدیجه بر شما تسلیت باد.