داعش زنان ایزدی را برهنه می کنند و به مزایده می گذارند

دختران ایزدی در اسارت داعش
دختران ایزدی در اسارت داعش

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها، با بیان جنایت هولناک گروه تروریستی داعش در حق زنان ایزدی گفت: داعشی‌ها زنان ایزدی را برهنه می‌کنند و به مزایده می‌گذارند.

به‌گزارش خبرگزاری آنا، «زینب بنگورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در درگیری‌ها، پس از بازدید از اردوگاه‌های آوارگان عراقی و سوری به شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفت: داعشی‌ها دختران ایزدی را به صورت علنی، برهنه به مزایده می‌گذارند.

«بنگورا» با بیان فاجعه ورود عناصر داعش به روستاهای ایزدی، افزود: گروه داعش براساس رویکرد جنسی خود، زنان ایزدی را گزینش می‌کند و پس از اطمینان از باکره بودن دختران جوان، تعیین می‌کنند که کدام‌یک از آن‌ها به «رقه» سوریه بروند و در این میان به دختران کم سن و سال و زیبا بیشتر توجه می‌شود.

وی تاکید کرد: شماری از این دختران آشکارا و برهنه در بازار به مزایده گذاشته می‌شوند و در این مدت این دختران تا قبل از فروخته شدن به‌وسیله مشتریان اهانت می‌شوند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت جنسی تصریح کرد: حتی در این میان یکی از زنان ایزدی بعد از آنکه مدتی به عنوان برده به کار گرفته شده بود، در مقابل بسته‌ای سیگار فروخته شد و این امر همچنان ادامه دارد و به یک مورد خاص محدود نمی‌شود.

پی نوشت:

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
یکنفردر آب دارد می سپارد جان.

یک نفر دارد که دست و پای دائم‌ میزند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید.

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید،

آن زمان که تنگ میبندید
برکمرهاتان کمربند،

در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آب دارد می‌کند بیهود جان قربان!

آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!
نان به سفره،جامه تان بر تن؛

یک نفر در آب می‌خواند شما را.
موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد

باز می‌دارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایه‌هاتان را ز راه دور دیده

آب را بلعیده درگود کبود و هر زمان بیتابش افزون
می‌کند زین آبها بیرون

گاه سر، گه پا.
آی آدمها!

او ز راه دور این کهنه جهان را باز می‌پاید،
می زند فریاد و امید کمک دارد

آی آدمها که روی ساحل آرام در کار تماشایید!
موج می‌کوبد به روی ساحل خاموش

پخش می‌گردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش
می رود نعره زنان، وین بانگ باز از دور می‌آید:
” آی آدمها “…