خانه و خانواده

رهایی از عشق رمانتیک

تعریف می کنند داستان شیخ صاحب جایی را که به طی مدارج عالی عرفان مشهور بود. از او داستان ها نقل می کردند که فرشتگان هر شب به آسمان های هفتگانه پروازش می دادند و سیر و سلوکی روحانی داشت. عارف اصیلی از این امر باخبر شد و گفت خبرش دهید بار دیگر که به آن مقام رفت، نام خدا …

بیشتر بخوانید »

خیانت در حکم خودسوزی است

خیانت نادیده گرفتن احساس دیگریست. خیانت مجروح کردن یک قلب، کشتن حس عمیق تعلق خاطر است. نکته جالب اینجاست که در بسیاری مواقع، بی وفایی ناشی از حقی است که فرد برای خود قائل است. فرد هزار و یک بهانه می‌آورد تا چنین عملی را برای خویش موجه نشان دهد. زن  خشکش زد، میخکوب شد، لحظه ای درنگ کرد و …

بیشتر بخوانید »

چک کردن گوشی همسر؛ آری یا نه؟!

من حق دارم بدانم؟ این حق منه که ببینم ۲ ساعت با کی داشتی اس ام اس بازی می کردی؟ گوشیت اشغال بود با کی داشتی حرف می زدی؟ و… من می خواهم مطمئن شوم که خطایی مرتکب نشده ای! اعمال انسان حاوی انرژی مثبت یا منفی است. زمانی که لبخند می زنیم در فرد احساس خوب و زمانی که …

بیشتر بخوانید »

پزشکان نباید از این جمله استفاده کنند: من نمی توانم برای شما کاری را انجام دهم!

یک متخصص طب تسکینی با بیان اینکه خبر بد را نباید به طور ناگهانی برای بیمار بازگو کرد، گفت: پزشک بهتر است بعد از آگاه کردن بیمار از تشخیص یا مشکل وی، مدتی در کنار او بماند چون بسیاری از بیماران بعد از شنیدن خبر ناخوشانید تا مدتی دچار شوک می‌شوند. به گزارش ایسنا، دکتر مامک طهماسبی در ششمین راند …

بیشتر بخوانید »

چرا عشق های لیلی مجنونی به شکست می انجامند؟

زمانی که فردی با قطعیت حرف می زند، که حتما چنین خواهد شد یا چنان خواهد کرد. انسان های هوشیار بوی ناکامی را استشمام می کنند. آنان در پس تجارب زندگی دریافته اند، گویا مشیتی در جریان است تا هرگاه خودباوری به مرزی از اطمینان رسید، پتک شکست را فرود آورد و انسان بیاموزد: شعور هستی خودکامگی مطلق را تحمل …

بیشتر بخوانید »