دکتر معین: ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد گرفتار یکی از اختلالات روانی هستند

دکتر مصطفی معین، رییس کرسی یونسکو در آموزش سلامت گفت: با توجه به روند رو به رشد اختلالات روانی در کل دنیا و از جمله در جامعه ما و اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد در جوامع گوناگون به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند، کرسی یونسکو با همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران و دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت نسبت به برپایی این کنفرانس اقدام کرده است.
به گزارش مهر، رییس کرسی یونسکو در آموزش سلامت تصریح کرد: در بین بیماری‌های مختلف از نظر میزان ناتوانی، حداقل ۱۴ درصد میزان ناتوانی‌ها در اثر ابتلا به بیماری‌های روانی به ویژه افسردگی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود واقعیت‌های فوق نوعی بی‌توجهی یا غفلت در ارتباط با اهمیت سلامت روانی جامعه از سوی سیاستگذاران، دستگاه‌های اجرایی، نخبگان علمی و اجتماعی وجود دارد که این امر خسارت زیادی را به لحاظ تحمیل هزینه‌های بهداشتی، درمانی، اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
معین افزایش فقر، رشد نابرابری‌ها و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی که با روند جهانی شدن اقتصاد در کل دنیا افزایش یافته، گسترش شهرنشینی و اختلال در پیوندهای سنتی و خانوادگی را به عنوان عوامل جهانی شیوع اختلالات روانی دانست.

به عوامل فوق باید در هم پاشیدگی ایمانی را نیز اضافه کرد. روحیه مثبت روبرو شدن با مشکلات و آزمون الهی دیدن آنها از مختصات باورهای معنوی است. بسیاری از افراد هستند که آداب عبادی را به جا می آورند، اما در اعماق وجودشان اعتقاد به مشیت و لزوم پذیرش وضعیت وجود ندارد. در نتیجه، به آزار خود دست می زنند و ملحفه ای از افسردگی به روی خویش می کشند.

مولوی به خوبی انسان های استرس زده را به تصویر کشیده است. او داستان گاوی را نقل می کند که در جزیره ای زندگی می کند. صبح که بر می خیزد، جزیره پر از شبدر تازه است. گاو تا چاشت می خورد و فربه می شود؛ اما چون می خواهد سر به بالین بگذارد، غصه اش می گیرد که تمام شبدر را خوردم، فردا چه کنم؟ القصه تا صبح بیدار می ماند و آنچه خورده به در می شود و باز صبحگاه جزیره پر از شبدر است و ادامه ماجرا. انسان ها وجود روزی رسان و مشکل گشای خدا را نادید می گیرند و مشکلات را معضلاتی نفس گیر می پندارند. از همین روست که جان به گلوگاهشان می رسد و گرفتار دردهای روان تنی می شوند.