فقط خودت از حال‌وهوایت خبرداری…

خودوقتی منتظر چیزی باشی، به آن می‌رسی. وقتی به چیزی معتقد باشی، همان را جذب می‌کنی و از هرچیزی هم که بترسی، همان بر سرت خواهد آمد! حتما تعجب می‌‌کنی! ولی تمام این موارد حقیقت دارد؛ به این دلیل که همیشه نگرش تو موارد مشابه بیشتر را جذب می‌کند. اما تو هرگز درمورد جذب چیزهای منفی نگران نباش؛ زیرا این حرف‌ها به این معنا نیست که فورا همه این‌ها را جذب می‌کنی و روزگارت سیاه می‌شود. وقتی راهکارهای کنترل افکار و احساسات را یاد بگیری، در یک لحظه می‌توانی همه‌چیز را به نفع خودت تغییر بدهی. اگر در زندگی مواردی را تجربه کرده‌ای که دیگر تمایلی به تجربه مجدد آن‌ها نداری، باید باور خود را تغییر دهی. اگر هم دلت می‌خواهد مواردی جدید را تجربه کنی، باز هم مجبور هستی اعتقاد دیرینه‌ات را دگرگون کنی. با انتخاب افکاری متفاوت، می‌توانی هر غیرممکنی را ممکن کنی. انتخاب افکار و باور متفاوت، مستلزم تمرکز و تمرین است. اگر برروی شیوه سابق تفکری و اعتقادی تمرکز کنی اما باورهایت را متحول نکنی، هرگز به جایی نمی‌رسی و در زندگی در جا می‌زنی. تو باید بدانی که همیشه زندگی در جریان است و جمله «من در این مرحله‌ از زندگی گیر کرده‌ام و از دست آن خلاصی ندارم»، بی‌معنی است؛ زیرا انرژی و زندگی مدام در حرکت است و همه‌چیز دائما تغییر می‌کند و متحول می‌شود.

آیا می‌دانی که چرا فکر می‌کنی در جایی از زندگی گیر کرده‌ای و از آنجا نمی‌توانی حرکت کنی؟ ایراد از خودت است؛ زیرا تو، طبق روال همیشه درباره افکار مشابه گذشته فکر می‌کنی؛ درحالی‌که اوضاع و احوال به‌شدت در حال تغییر و تحول است. تو با طرز تفکر متفاوت می‌توانی اوضاع را دگرگون کنی. برای رسیدن به موارد ملموس و آشنا، باید شیوه‌هایی ناشناخته را بیابی.

وقتی چیزی را می‌‌خواهی و می‌بینی آن را نداری، فوری فکر می‌کنی که مانعی بر سر راهت ظاهر شده‌ است که تو را از رسیدن به آن بازمی‌دارد. اما این طرز تفکر به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ زیرا تنها مانع رسیدن تو به خواسته‌ات، هماهنگ‌نبودن ارتعاش فکری تو با ارتعاش خواسته‌ات است؛ پس با هماهنگی این دو مورد، تو می‌توانی نتیجه دلخواهت را کسب کنی. برروی هر واقعیتی تمرکز کنی، همان را هم ایجاد می‌کنی تا برای موردی دعوت‌نامه نفرستی، سروکله آن در زندگی‌ات پیدا نمی‌شود؛ یعنی ارتعاش تو با موارد مثبت و یا منفی، موجب خلق واقعیت‌های زندگی‌ات می‌شود. خبر خوش این است که هر چقدر بیشتر خواهان چیزی باشی و حال‌وهوای داشتن آن را در زمان حال حس کنی، همان چیز، سریع‌تر به سراغت می‌آید. تو خودت سرچشمه انرژی ناب و عشق هستی؛ پس هر فکر مثبتی که در ذهنت ایجاد شود، احساسی خوشایند را به دنبال دارد که تو را به خودِ واقعی‌ات متصل می‌کند که این اتصال، موجب رشد معنوی و موفقیتت خواهد شد. در هر مقطعی از زندگی که هستی، باید باور قوی را در هر موردی در خودت پرورش دهی. عشق و علاقه و باور قلبی تو، عوامل مهمی در رسیدن به خواسته‌هایت هستند. اگر در مقطعی هستی که از بابت آن راضی و خشنود نیستی، فورا فرکانس (بسامد) ذهنی خود را تغییر بده و تفکر و باوری جدید را که حال‌وهوای خوبی در تو ایجاد می‌کند، به ذهنت بیاور.

 هرقدر تمرکز تو قوی‌تر باشد، ارتعاشات ساطع‌شده درونی تو بیشتر می‌شود و در نتیجه موارد مشابه همان موضوع را سریع‌تر به‌سوی خودت جذب می‌کنی. پس سعی کن از طریق قانون مشابه، مشابه را جذب می‌کند، همه موارد آرمانی و خواستنی را جذب کنی.

نفیسه معتکف