ریشه رنج‌های زنانه در گذشته است

عدم ارضاء و نقص عاطفی دوران رشد ریشه نابسامانی‌های روحی و اخلاقی زنان در جامعه ماست. زمانی که دختر دست نوازش والدین و به ویژه پدر را لمس نمی‌کند، زمانی که در آغوش پرمهر او رهایی از تنش‌های روحی را تجربه نمی‌کند، پاسخ این فقر عصبی در دوران بزرگسالی نمود می‌یابد. به گره‌های روانی که با ناآگاهی‌مان در کودکان و نوجوانانمان ایجاد می‌کنیم توجه کنیم. خوشبختی و شادکامی فردای آنان در صورتی رخ می‌دهد که امروز طعم خوشبختی و محبت را تجربه کنند.