فریاد خشم آلود طبیعت: قایق ابتکار واژگون شد!

معصومه-ابتکارهنگامی که جان به گلوهایتان می رسد به هر دستاویزی چنگ می زنید و برای رهایی از هر ابزاری استفاده می کنید. این طبیعت انسان است. در هنگام اضطرار رودربایستی و تعارف را کنار می گذارد، برای حراست از جان خود با تمام توان می کوشد و سهگین می جنگد.

به گزارش روابط عمومی محیط زیست، امروز رئیس حفاظت محیط زیست کشور و هیات همراه در هنگام بازدید از هور العظیم دچار حادثه شده و قایق ۹ نفر از اعضای هیات اعزامی واژگون می شود. هورالعظیم چه قصدی از این واژگونی داشت؟ پیام نهفته در دل این اتفاق حیرت انگیز چه بود؟

پاسخ ساده است: در هنگامی که اخبار از تعمیق فاجعه بار وضعیت محیط زیست حکایت دارند، جایی برای مسامحه کاری و تساهل و تسامح نیست. واژگون شدن قایق بی گمان ترسناک است و سرنشینان که خود را در معرض تهدید می بینند به هر ابزاری متوسل می شوند تا خویش را نجات دهند. پیام هورالعظیم نیز همین است: از تمام قدرت اجرایی و توانتان استفاده کنید و با قدرت وارد میدان شوید تا بلکه جسم نیمه جان محیط زیست کشور از مخمصمه خشکسالی و نابودی رهایی یابد.

اکنون زمان تعارف با روستایی و کشاورز یا صاحب نفوذ و سرمایه دار گذشته است. برای نجات محیط زیست باید همانند به آب افتادگان از تمام توان استفاده کرد و… فهم این معنا دشوار نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code