زبان خدا

شلوار همسرم را از پایش در آوردم

ستاره: خواب دیدم که با همسرم به خانه شخصی رفته بودیم که از دوستان خانوادگی ام بود و در آن جا رابطه جنسی ما با هم کم بود. این دوستمان مردی بود که همسرش فوت شده بود و دختر زیبایی داشت که  من هم او را بسیار دوست داشتم. همسرم به آن دختر گفت تو بشو دوست دختر من و …

بیشتر بخوانید »

خواهر معتادم را پدر کتک زده بود

عاطفه: خواب دیدم خواهرم (از من بزرگتره) بدجوری معتاده! در حالی که گریه می کرد و خودشو میزد اومد پیش من، منم سعی می کردم آرومش کنم و بهش می گفتم من کمکت می کنم که ترک کنی. بعد رفتم بیرون اتاق و داخل یک دالان مانند کوتاه قرار گرفتم و داد زدم: بیاین من کارتون دارم، ولی کسی توجهی …

بیشتر بخوانید »

سرگردان در محوطه ساختمان

مهتاب: دیشب خیلی سخت خوابم برد و خواب دیدم در یک خونه ای زندگی میکنیم که با این خونه فعلی فرق داره. ناگهان دیوار پشت تلویزیون خراب شد بطوریکه ما می توانستیم خیابان را ببینیم و دیدیم که چند نفر زیر آوار زخمی شدند، یک نفر هم مرد. می خواستیم برویم پایین ببینیم چه شده است اما پله ها را …

بیشتر بخوانید »

تفسیر داستانی خواب ( پازل معنایی )

در طول تاریخ، خواب‌ها همیشه مورد توجه بوده‌اند. ملل گذشته خواب‌ها را بسیار مهم و تامل در آن‌ها را لازمه خردمندی می‌شمردند. آنها باور داشتند خواب‌ها حامل پیام‌های مهمی درباره آینده هستند. یکی از مشهورترین خواب‌ها نیز مربوط به خدیو مصر است که به وسیله یوسف پیامبر تفسیر شد و به کمک آن مصر یکی از سخت‌ترین دوره‌های خشکسالی را …

بیشتر بخوانید »