زبان خدا

تفسیر داستانی خواب ( پازل معنایی )

در طول تاریخ، خواب‌ها همیشه مورد توجه بوده‌اند. ملل گذشته خواب‌ها را بسیار مهم و تامل در آن‌ها را لازمه خردمندی می‌شمردند. آنها باور داشتند خواب‌ها حامل پیام‌های مهمی درباره آینده هستند. یکی از مشهورترین خواب‌ها نیز مربوط به خدیو مصر است که به وسیله یوسف پیامبر تفسیر شد و به کمک آن مصر یکی از سخت‌ترین دوره‌های خشکسالی را …

بیشتر بخوانید »