۶ بلیط برای سفرمکه…

ازخودگذشتگیمعصومه:

سلام .خواب دیدم انگار تو حرم امام رضام که پسر عمه خودم رو دیدم که ۶ تا بلیط مکه رو بهمون داد گفت صبح باید عازم بشین من بهش گفتم که ما هفت نفریم ولی بلیطا ۶ تاست اون بهم گفت شما برید یه نفرتون بعدا میاد.

تفسیر:

در نگاه دنیایی، پیشتازی و به دست آوردن به معنای موفقیت است، اما در نگاه معنوی بسیاری مواقع عقب ماندن و از دست دادن معنای موفقیت را می رساند. امام علی از غافله صحابه عقب می ماند و امام رضا خلافت را از دست می دهد، حسین جانش را می بازد ولی همه این شکست های دنیایی معنای مطلق پیروزی دارند. یکی از مراحل تکامل شخصیت شما یادگیری از خود گذشتگی است.
در رویای شما، امام رضا نماد کسی است که به ظواهر دنیا پشت می کند. مکه بر لزوم خودآگاهی تاکید دارد و عدد هفت نماد مراحل سلوک و کمال معنوی است. دوست خوبم، موقعیت ها چشمتان را فریفته نکند. هنگامی که شما در موقعیتی قرار می گیرید که یک نفر از هفت نفر باید بماند، در حقیقت کمی فکر کنید چرا شما آن یک نفر نباشید؟ و چرا نباید از خود بزرگواری نشان داده و به دیگران فرصت جلو رفتن را بدهید؟ برای همین همه بحث مکه پیش آمده است. مکه محلی است که انسان ها آگاهانه فرایض حج را به جا می آورند و بر لزوم خودآگاهی بر افکار و رفتار اشاره دارد.
همان طور که گفته شد، مراقب باشید جلوه های دنیا گرفتارتان نکند. گاه لازم است انسان برای انسانیت و حفظ اصول اخلاق پا روی احساسات خویش بگذارد. البته بسیار خوب است که شما در رویا با عدد هفت روبرو شده اید. به این ترتیب، روح به شما پیام داده که ظرفیت تعالی معنوی را دارید، اگر خودتان بخواهید.