یک سمت چادرم بلندتر از سمت دیگرست

نماز جماعت-نمازمریم:

به کرات خواب میبینم در صف اول نماز جماعت ایستادم ولی یک سمت چادر نمازم بلند تر از سمت دیگست,ممنون میشم اگه پاسخ بدید.

تفسیر:

قیدهای اخلاقی بیش از حد و نبایدهای افراطی عملکرد شما را از توازن خارج کرده است. موانع ذهنی به بدترین شکل می توانند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار داده و مانع از بروز توانایی ها و خلاقیت هایش شوند. آیا جز این است؟ زمانی که ما زنجیرها را به دست و پای خود می بندیم، خود را از موهبت پرواز محروم کرده ایم.
نماز تسلیم در برابر خواست خداوند و در خواب نماد پذیرش اصول یا قواعد است. صف اول نماز نیز نماد پیشتازی در عمل به قواعد است. تا اینجای کار بد نیست؛ اما چادری که سمتی از آن بلندتر است، اشاره به زیاده روی در منع ها و ممنوعیت ها دارد. در حقیقت، رویا فردی را نشان می دهد که پیشتاز در افراط کاریست و رفتار تعصب آمیز دارد. طبعا هرجا عصبیت وارد شود، آزادی و خلاقیت از آن خارج می شوند.
مریم عزیز، توازن را به کارهایتان و تفکرتان درباره مسائل باز گردانید. بهترین طریقت ها طریقت اعتدال و میانه روی است. نه انسانی را وحشی و بربر بدانید و نه کسی را فرشته و بی نقص بخوانید. آدم ها ترکیبی از خوب و بد هستند. به همین ترتیب، هنگامی که ما با مسئله ای روبرو می شویم، اگر بخواهیم تقید بی جا داشته باشیم، از مسیر درست حل دور شده و گرفتار راه های خاکی پر دست اندازی خواهیم شد که چه بسا ما را به بن بست می کشانند. با درک مفهوم اعتدال ظرفیت های خودتان را احیا کنید. آشپزی که اعتدال را گم کند و زیاده کار شود، همیشه غذایی سوخته سر سفره می گذارد.

پاسخ مریم:

یک دنیا ممنونم ازتون امیدوارم خدا بهتون انرژی مضاعف بده تا کسانی که مشتاقن خوابشون تعبیبر بشه بتونن از دانش و دانسته هاتون استفاده کنن.