یه دسته از موهام جدا شد

زن-مضطربزهرا:

با سلام. ممنون از سایت خوبتون،من خواب دیدیم دارم موهامو شانه میکنم. دست کشیدم توی موهام یه دفعه دیدم یه دسته از موهام جدا شد اومد تو دستم. من متعجب و نگران و دوباره دستی تو موهام بردم دیدم دوباره یه دسته از موهام به راحتی جدا شد. خیلی ناراحت و ترسیده بودم . درست یه قسمت از وسط موهام کوتاه شده بود .
ممنون میشم تعبیر کنید،با تشکر.

تفسیر:

سطح اضطرابتان را کنترل کنید. شما کسی هستید که وقتی کارها به مشکل بر می خورد و به اصطلاح گره در کار پیش می آید، به شدت مضطرب شده و کنترلتان را از دست می دهید. اما، آدم های بزرگ درست در همین بزنگاه هاست که تفاوتشان را با دیگران نشان می دهند. مهار نفستان را کشیده و با آرامش ببیند گره کار کجاست و آن را باز کنید.
شانه کردن مو یعنی آماده شدن برای انجام کاری و زمانی که با دست کشیدنتان موها کنده می شوند، یعنی کارها روبراه نیست و مشکلی پیش آمده است. در این وضعیت، آنچه خواب نشان می دهد، عدم مهارت ذهنی شما برای کنترل اعصاب و تلاش برای چاره اندیشی است.
دوست خوبم، بیاموزید تحت هرشرایطی آرامشتان را حفظ کرده و با روشن بینی به دنبال راه برون رفت از بحران بگردید. برای مثال، اگر وسط سمینارتان چیزی خراب شد، جدیش نگیرید. شما که ساده با مسئله برخورد کنید، دیگران نیز آن را امری عادی تلقی کرده و نادیده می گیرند. به هر حال، یک خط تولید بزرگ نیز گاه دچار مشکل شده و برای رفع ایراد فنی از حرکت باز می ایستد.