گیاهی روییده در شن

گیاه-شنزار-شنباران:

سلام.من خواب دیدم گیاه کوچک سبز رنگی ازداخل شن روییده.خوابم طولانی بود ولی همین یادم مونده.

تفسیر:

برای رسیدن به هدف روی خواستتان تمرکز کنید؛ ولو امکانات محدود باشد، زمانی که شما با عزمی راسخ تمام تلاشتان را به کار بندید، چه بسا ناممکن ها ممکن می شود.
در رویا، شما در حال مشاهده هستید. چه چیزی را می بینید؟ و آن چه پیامی برای شما دارد؟ گیاهی از میان شن های خشک قد کشیده و در حال رشد است. گیاه حامل شور زندگی است و شن نماد بیابان و نشان دهنده زمینی لم یزرع و بی حاصل است. اتفاق پیش رویتان می گوید، عشق به زندگی می تواند از دل ناممکن زندگی را پدید آورد. درست مثل آدم معلولی که همه فکر می کنند باری روی دوش جامعه است؛ اما آنچنان سخت تلاش می کند که به بالاترین مقام ها دست یافته و نه تنها بار خود را به دوش می کشد که منافع وجودیش نصیب خیل انسان ها می شود. نمونه دیگر جوانانی هستند که به خاطر معاش مجبورند روزها کار کرده و برای ادامه تحصیل در شبانه شرکت کنند. آدم های خودساخته ای که پس از تحمل رنج و مشقت بسیار مشکلات را از پیش روی خود برداشته و به اهدافشان می رسند.
باران عزیز، مشکلات، عدم وجود امکانات و بادهای ناموافق مایوستان نکند. با جدیت و اشتیاق به حرکتتان ادامه دهید. مطمئن باشید که به اهدافتان می توانید دست یابید.

یک نظر

  1. با تشکر فراوان از شما خدا هم خیر دنیا و هم اخرت را به شما بدهد.