تعبیر خواب کفش

کفششیعه:

با سلام .من همیشه خواب میبینم که لنگه کفشم گم میشه و پیدا هم نمیشه یه وقتایی هم هر دو جفتش گم میشه .از تعابیر دیگه هم سر در نیاوردم .من مجردم ولی تو تعابیر خواب نوشته جدایی از همسر .لطفا تعبیرخوابم را بگویید، برام خیلی مهمه چون این خواب ها یک شب در میون یا حداقل هفته ای یکبار داره تکرار میشه و از ۴ ساله که شروع شده……

تعبیر خواب:

با کسب بصیرت به سردرگمی هایتان پایان دهید.
گم شدن احساس فقدان را ایجاد می کند و تعبیر خواب گم شدن تشویش و تحیر است. تعبیر خواب کفش نیز ظرفیت حضور در محیط را نشان می دهد؛ یعنی به ما پیام می دهد تا از لحاظ منطقی و احساسی آماده روبرو شدن با مسائلمان بشویم. هنگامی که در خواب گم شدن کفش را می بینید، یعنی گرفتار اضطراب ناشی از روبرو شدن با مسائل می شوید. درباره مشکلاتتان، منطقی بیاندیشید و راه حل آن ها را بیابید، خواهید دید که احساس فقدان فروکش خواهد کرد.
هر موضوعی که در زندگی با آن روبرو هستید، در نهایت حکم یک مسئله را دارد که برای رهایی از آن راه حل هایی وجود دارد. لنگه راست و چپ به ناآمادگی منطقی و احساسی اشاره دارند. اگر کفش راست را گم کرده اید، یعنی نمی دانید مسئله چه راه حلی دارد و چنانچه لنگه چپ گم شده باشد، یعنی آمادگی احساسی ورود به مسئله را ندارید. مانند کسی که گرفتار اضطراب امتحان می شود.
دوست خوبم، کفش های احساس و منطقتان را بیابید، یعنی خود را از لحاظ ذهنی و احساسی آماده پذیرش واقعیات و انجام وظایفتان بنمایید و با آرامش خاطر امور زندگی تان را پیش ببرید.

مطالب بیشتر درباره تعبیر خواب

یک نظر

  1. سلام چقدر خوب من هم مدتها زیاد این خوابو میدیدم و الان مدتیه که کمتر این خوابو میبینم . ممنون خواستم تشکر کنم بابت این تعبیری که خیلی بنظرم منطقیه