گرفتن ظرف ادرار از همسر مریضم

پرستارمینا:

با سلام،خواب دیدم شوهر مرحومم مریضه و تو اتاق دراز کشیده ، تو یه ظرف ادرار می کنه و به من میده ، منم ازش میگیرم ، این چه نشونه ای داره ؟خواهش می کنم تعبیرش کنید.

تفسیر:

آدم بی تکبر و خیراندیشی هستید که از انجام تکالیفتان عار نمی کنید. آدمی مثل شما می تواند پرستار خوبی باشد.
ادرار چیز مشمئز کننده ای است. شما ظرف ادرار را می گیرید، یعنی در انجام کارها حالت تکبر ندارید. اما، مرده نماد فرصت است و مریض نماد کسی که باید به او توجه کرد و نیاز به مراقبت دارد. بنابراین، در توجه و رسیدگی به مسائل افاده و منیت را باید کنار گذاشت و با دلی پاک آستین ها را بالا زد و عمل کرد.
دوست خوبم، در برابر مسائلی که با آن ها روبرو هستید و لازم است از خود گذشت نشان دهید، دلتان را پاک کنید و همان گونه که هستید کارها را به انجام برسانید. مگر زندگی جز این است؟ تو نیکی می کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز.