تعبیر خواب کت وشلوار دامادی بر روی صورت مرده!

محبت-عشق-همدلیکریم:

سلام،پدر و مادر زن عموی بنده هر جفتشان فوت کرده اند ،مادرشان چند سالی میشود ولی پدرشان چند هفته هست که فوت کرده اندو بنده تقریبا ۶ ماه است ازدواج کرده ام و به خانه بخت رفته ام،تو خواب دیدم جمعی وارد سالنی میشوند ،در روی سکویی پدر زن عموی بنده نشسته و در حال نگاه کردن است،در گوشه دیگر سالن تو یه پارچه مرده ای را پیچیده اند که داخل آن مادر زن عموی بنده هست،آن را می آورند سمت بنده و مادر خودم که کنار هم ایستاده ایم برای غسل دادن،بنده سمت مرده میروم که چیزی که روی صورت مرده هست بردارم ،میبینم که کت و شلوار دامادی بنده روی صورت وی هست،آن را بر میدارم و میگذارم گوشه ای ،همین که مادرم میرود پارچه روی صورت میت را بردارد ،من متوجه میشوم پای میت تکان میخورد و به مادرم میگویم که میت زنده است ،در این لحظه از خواب بیدار میشوم،خواهشمندم تعبیر خواب را بفرمائید،ممنون.

تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قرار است:

مادر زن عمویتان زندگی زناشویی ناگواری داشته است. شوهری که نواختن بلد نبوده و نمی دانسته چگونه محبت کند و زن خویش را از وجود عشق سیراب سازد. مراقب باشید شما، تکراری آن گونه برای همسرتان نباشید.
پدر زن عمویتان نگاه می کند؛ اما آیا پس آن نگاه ادراکی نهفته است؟ آیا حسی سوزناک از بدرقه عزیز را می توان در چشمان او دید. همسرش مرده باشد یا زنده چه تغییری در حالات او ایجاد می کند؟
صورت محل بروز احساسات است، لباس دامادی شما هنگامی که روی صورت زن قرار دارد، بازتاب آمال و آرزوهایی است که یک زن هنگامی که به خانه بخت می رود، در سر می پروراند؛ و شستن پاک کردن و تازه کردن است. آیا برای مرده فرقی می کند؟ آیا دیگر برایش اهمیتی دارد که تر و تازه اش کنید؟ هنگامی که پای مرده تکان می خورد، اشاره به فرصتی دارد که در اختیار شماست. دوست خوبم، تا هستید و تا می توانید، عزیزانتان را با قلب مهربانتان بنوازید. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
هوشیار شوید، بینا شوید، و درک کنید، امروز مجالی دارید تا به نیاز دل ها بپردازید و قلب ها را شاد کنید. فردا شاید دیگر بسیار دیر باشد. پس، تربیتی که از خانواده (نماد مادر) به شما ارث رسیده را کنار بگذارید و مردی مرد برای اطرافیان و همسری عاشق برای زنتان باشید.