تعبیر خواب کبوتر

کبوتربهار:

سلام،خواب دیدم تو خونه اى که دوران بچگیم توش گذشته نشستم ولى سن الانم بودم یه دسته کبوتر اومدن و جفت جفت رو بوم خونه نشستن یه جفت اومدن رو دست من نشستن و غذا خوردن یکى از کبوترها با من حرف مى زد ولى یادم نیست چى گفت.

تعبیر خواب :

فکر می کنم والدین شما کبوتر بوده اند، انسان هایی وفادار و اصیل که مرزها را باز می شناخته اند. در زندگی، به اصول پایبند بمانید و با گفتگو و رفتار سازنده روحیه وفاداری و پایبندی را در دیگران ایجاد نمایید. تمام معنای خواب همین است.
خانه دوران کودکی اشاره به سنت هایی دارد که باید باز بیابید. آن ها حکم سرچشمه ای را دارند که جفت های کبوترها را رشد و نمو می دهند. اما، این اصول چه هستند؟ دو کبوتر بر دستتان می نشینند، غذا می خورند و سخن می گویند. راهکاری که خواب نشانتان می دهد در همین تصاویر منعکس هستند: تعبیر خواب کبوتر وفاداری و پیابندی به مرزهاست و کبوترهایی که بر دستتان می نشینند، یعنی عملکردتان مبتنی بر وفاداری و حفظ مرزها باشد. مراقب باشید به گونه ای رفتار نکنید که از آن بوی گذر از مرزها استشمام شود. غذا خوردن از دستتان نیز نشان می دهد که وقتی عملکرد شما وفادارانه و مبتنی بر حفظ حرمت ها باشد، غذایی که برای روح شریک زندگی یا اطرافیانتان فراهم می آورید ترویج دهنده همین معناست. حال به سخن گفتن کبوتر با شما می رسیم. این تصویر شاید مهمترین توصیه و کلیدی ترین راهکار روانشناسی مدرن برای رفع مشکلات زناشویی و فراتر از آن مشکلات متقابل میان انسانهاست: بله، درست حدس زدید، گفتگو و بیان خواسته ها، انتظارات، نارضایتی ها، شکایات و… راه حل عبور از مشکلات فی مابین است. اگر انسان ها بیاموزند محترمانه و از راهش با هم حرف بزنند، بسیاری از مشکلات در همان بدو پیدایش حل و فصل می شوند.
بهار عزیز، به اصول انسانی و قواعد زندگی وفادار بمانید، با مهربانی و دل پاکی بنیان روابط را محکم کنید و با گفتگو و مذاکره مشکلات را شناسایی و آن ها را رفع نمایید.

یک نظر

  1. واقعا ممنونم از تعبىر خوبتون