چادر گلدار…

چادر-زنراضیه:

سلام خواب دیدم خانواده خواستگارم اومدن از مادرم چادر خواستن مادرم دو تا چادر گلدار مجلسی که تازه دوختیم رو بهشون داده و می خواست چادر مشکی من رو هم بده که من نذاشتم و گفتم خودم لازم دارم. تعبیرش چیه؟ لطفاً سریعتر جواب بدید. برام خیلی مهمه.

تفسیر:

از مادرتان یک رنگی را بیاموزید. زن صادقی که هرچه داشته باشد برای دیگران در طبق اخلاص می گذارد.
خانواده خواستگار نمایانگر موقعیتی با الزامات خاص خود است. مادرتان به خواست ها و توقعاتی که پیش می آید روی خوش نشان می دهد. چادر نیز سپر ذهنی و خط قرمز پررنگی است که اطراف خود می کشیم. زمانی که با مادرتان مخالفت کرده و اجازه نمی دهید چادر مشکی تان را به آن ها بدهد، در حقیقت مشخص می کنید انسانی سخت و شاید تا حدودی تنگ نظر هستید که در موقعیت ها حاضر نمی شوید خود را با شرایط منطبق کرده و اوضاع را مدیریت نمایید.
دوست خوبم، از ویژگی های رحمانی انسان داشتن چهره ای گشاده و اخلاقی حسنه است. قلبتان را که صاف و عاری از خودخواهی های نفس کنید، آدم ها به سمتتان جذب شده و تحت تاثیر حضورتان قرار می گیرند.

یک نظر

  1. null
    سلام خواب دیدم خانواده خاستگارم دوچادریکی باشکوفهای ابی ودیگری باشکوغهای سبز اوردندمادرم گفت چادرابی رابردارم ولی من چادرسبزرابرداشتم …لطفااگه میشه زودتعبیرش روبگین ممنون