تعبیر خواب لباس عروس روی لباس مشکی!!

Mn_2014هیجان-انرژی مثبت:

سلام، خواب دیدم لباس سر تا پا مشکی پوشیده بودم که یکی با خوشحالی صدام کرد و گفت لباستو عوض کن بیا لباس عروستو بپوش!
عوض خوشحالی حسابی ناراحت شدم و از روی همون لباس سیاه،لباس سفیدمو پوشیدم!همه تعجب کرده بودن!حتی داماد رو هم ندیدم،نمیشناختم!فقط به همون شکل نشستم کنار آب!
هم عصبانی بودم و هم دلگیر!به زور جلوی اشکامو گرفته بودم!
ممنون میشم اگه تعبیر خواب را بگید!

تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قرار است :

تفاوت زنده با مرده چیست؟ آیا از بازی ایران شاد شدید؟ آیا آرزوی بزرگی دارید که از تلاش برای رسیدن به آن خوشحال شوید؟ آیا از این که میان جمع بدرخشید شادمان می شوید؟ دوست دارید دیگران تحسینتان کنند؟
آن آب مصداقی از وجود شماست، شمایی که خود را به مردن زده اید. آب اگر جاری شود، اگر به زمین مناسب باریده شود، موجب رویش گیاه می شود. اما، شما حاضر نیستید برکت وجودتان را قدر دانسته و از ساختن زندگی لذت ببرید. مانع خوشبختی در درون خود شماست.

تعبیر خواب لباس خطوط قرمز و حصار محافظی است که گرد خود می کشیم و شما لباس سیاه به تن دارید. بله، الیافی از مرگ گرد وجودتان پیچیده اید و به هیچ قیمتی از حس انزوا و غربتی که گرفتار آن هستید، نمی خواهید خارج شوید. این نشانه های افسردگی را دور بریزید. آن صدای شادمانی که شما را به پوشیدن لباس عروسی دعوت می کند، در حقیقت روح نیازمندتان است که می طلبد آگاهانه رخت افسردگی را درآورده و با شایستگی گل سر سبد جمع شوید.
دوست خوبم، سکه طلا برای آدم مجنون هیچ ارزشی ندارد. راستی هم همین طور که نگاهش کنی هیچ نیست؛ اما در دست یک انسان آگاه سکه ها قادر هستند جهان را تغییر دهند. پس، کمی از سر دانایی به سکه وجودتان نگاه کنید. شما بسیار ارزشمند هستید.

۴ نظر

  1. سلام خواب دیدم به عروسی نامزد سابقم میروم و وقتی می رسم یادم می افتد که کفش هایم را فراموش کردم بیاورم و عروس با لباسی سیاه و کوتاه وارد مجلس شد و همه گفتند حال بیایید دعایی بخوانیم

  2. باسلام
    من ۴ روز پیش خواب دیدم لباس عروس کوتاه مشکی و جوراب شلواری ضخیم به تا داشتم و اراز صحبتام با اطرافیانم متوجه شدم که دوس پسر کنونیم همسرمه و از رنگه لیاس نه اون خبر داره و نه من خبر داشتم ولی انگار بقه میدونستند.
    دیشبم که خواب دیدم تولده من دوس پسرم دوست صمیمیم و دایی بزرگم داریم مسخره بازی در میاریم میخندیم وکه خیلی محکم پکوبید داییم
    لطفا تعبیر کنید خیلی ذهنم در گیره