تعبیر خواب پوست اندازی هزار پا

همدلیمحدثه:

سلام من خواب دیدم یک هزارپا یا یه موجودی شبیه اون توی اتاق خوابم بود که با خواهرم کشتیمش.بعد متوجه شدم اون هزارپا داخل تخت خوابمون پوست اندازی کرده و یه تخم گذاشته که تخمش داشت باز میشد. شوهر و خواهرم رو صدا کردم و جریان رو براشون تعریف کردم در همان حین نوزاد هزارپا بیرون اومد و سعی داشتیم اونو بکشیم که از خواب بیدار شدم.
الان برای خواهر خواستگار اومده . میخوام بدونم به اونم مربوط میشه یا فقط درمورد خودمه. متشکرم میشه اگه زودتر تعبیر خواب را بمن بگویید. ممنون از لطف بیدریغ و سایت خوبتون.

تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قرار است:

چرا کوله بار رنج ها را تنهایی به دوش بکشید و خود را به سختی و رنج پایان ناپذیر بیاندازید؟ دیگران را صدا کنید و با گفتگو راهی برای حل مشکلاتتان بیابید. خبر هولناکی را در سایت گذاشته ایم، مبنی بر این که متوسط زمان گفتگوی زن و شوهران ایرانی ۱۷ دقیقه در شبانه روز است. می دانید معنی این چیست؟ بیگانه بودن زوجین از هم. در نقطه مقابل، هنگامی که ما با دیگران حرف می زنیم و درباره مشکلاتمان مشورت می کنیم دو اتفاق مثبت رخ می دهد: اولا با بیرون ریختن حرف دلمان تسکین پیدا می کنیم؛ ثانیا با کمک دیگران راه حل مناسبی برای رفع مشکل می یابیم.
اتاق خواب محلی برای بروز احساسات رمانتیک و آرامیدگی است. وجود کوچکترین عامل استرس زا می تواند این فضا را به هم زده و باعث استرس و عدم کامروایی شود. بنابراین، تعبیر خواب هزار پا ،وجود هزارپا به عنوان مشکلی سمج و استرس زا امری است که به هیچ عنوان نباید آن را پذیرفت و تحمل کرد. تلاش شما با خواهرتان نشان دهنده قابلیت تیم برای رفع مشکل است. پوست انداختن و تخم گذاشتن هزارپا زیر تخت نیز نمایشگر تغییر شکل مشکل و دوباره جان گرفتن آن است. طبعا، بهترین کار ممکن در چنین مقاطعی حرف زدن با دیگران درباره ماهیت جدید مسئله است. آخر همسر بی نوای آدم از کجا بداند، مشکلی که به ظاهر حل شده، اکنون در قالب جدیدی دوباره سر برآورده است؟ این را به عنوان مثال عرض کردم، بیاموزید هنگامی که مسئله ای پیش می آید، گرفتار سوء تفاهمی می شوید یا هر چیز دیگر، قبل از آن که در دلتان بزرگ شده و معضلی گریبانگیر شود، درباره آن با دیگران حرف زده و ببینید اصل ماجرا چیست و آن را در همان بدو بوجود آمدن حل نمایید. سرچشمه توان بستن به بیل، چون پر شد نتوان بستن به پیل.
درباره خواهرتان نیز می توان گفت، فردی اهل مشارکت و با روحیه تیم ورک است. قدر این ویژگی را دانسته و با حفظ رابطه نزدیکتان بکوشید هر دو زندگی را با انتخاب های سالم پیش ببرید. زمانی که انسان ها دستشان را در دست هم گذاشته و هم فکری می کنند، جلوی بسیاری اشتباهات گرفته می شود.